Původní podoba svědčí o tom, že na dnešním náměstí býval trh. Postupně už došlo k vydláždění jedné části a také části parku. Brzy se ale proti dlažbě zvedla vlna nevole. Hlavně těch, kterým se zdálo, že centrum města bude zdobit pouze a jen dlažba.

„Dvě třetiny zeleně ale zůstaly na svém místě. V první etapě jsme chtěli udělat jen zpevnění plochy náměstí a v druhé měla přijít na řadu nová výsadba," upřesnil původní záměr starosta.

Zastupitelé chtěli vyjít vstříc veřejnosti a navrhli projednání záměru. Nikdo ale nedorazil. Proto se obrátili na architektku a požádali o vypracování vhodného návrhu.

„Přišla se zajímavým nápadem. Propojit celé náměstí pěší zónou. Myšlenka hezká, ale provozně u nás nerealizovatelná, protože městem vede hlavní a důležitá silnice," upřesnil František Chlouba.

Nápad neuspěl. A další už architektka nedodala. Zůstane tedy na starostovi, aby přišel s novým nápadem. „S ohledem na předchozí diskuze o tom, že je už dlažby v centru dost, jsme její návrh nepřijali. Do zastupitelstva připravím nový návrh, jak postupovat, slíbil starosta.