„Zřizovatelem diakonie je Českobratrská církev evangelická za účelem poskytování služeb, a to všem lidem, bez rozdílu vyznání, rasy, národnosti. Nabízíme ji pro všechny, kteří pomoc potřebují," vysvětlila na úvod ředitelka jabloneckého střediska Michaela Albrechtová.

Středisko nyní poskytuje tři služby, pečovatelskou pro seniory a osoby se zdravotním postižením, potom služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež od 6 do 26 let, kteří se dostali do tíživé situace a od letošního roku také nově sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Bojí se samoty

„Nízkoprahové zařízení navštíví ročně až 250 klientů. Pečovatelskou službu zaměřujeme přímo na seniory. Chceme mu nejen posloužit, ale hlavně být s ním," uvedla ředitelka.

A oni jejich službu využívají hlavně proto, aby nebyli sami.

„Pečovatelky jim pomáhají s hygienou, s návštěvou lékaře a s dalšími úkony. Ale hlavně si s nimi v klidu popovídají. Tím trochu odlehčí i rodině, která v dnešní době většinou spěchá. Děti přiběhnou s nákupem, uklidí, řeknou pár slov a zmizí. Neuvědomí si, že se jejich staří rodiče bojí hlavně osamělosti," zdůraznila ředitelka Diakonie Michaela Albrechtová.

Návštěva pečovatelky z Diakonie je pro seniora příjemnou změnou i v případě, že žije se svými dětmi. Ponorková nemoc může postihnout každého a nová tvář přinese zase nové zprávy a zpříjemní atmosféru.

Hledají odbočku

A jak pomáhá jablonecká Diakonie dětem a mladým? Setkávají se v centru zvaném Kruháč. To se opravdu nachází na kruhovém objezdu. Název připomíná bludný kruh života, do kterého se často dostanou. A Diakonie jim pomáhá najít z něho správnou odbočku do života . Řeší s nimi nejen problémy ve škole, ale i s kamarády nebo v rodině, které by ve svém věku ještě sami nedovedli vyřešit.

Pečovatelská služba Diakonie je v provozu denně od 6,30 do 16 hodin ve všední dny. Na Kruháči mohou služby využít také ve všedních dnech od 12.30 do 18 hodin.

Balvan pomáhá

„Máme velmi dobrou spolupráci se studenty Gymnázia U Balvanu. Ti chodí za našimi dětmi a doučují je. A často se tak zrodí i nová kamarádství. A hlavně děti, které do Diakonie docházejí, vidí ve studentem i to, jak mohou být noví kamarádi úspěšní, " dodala ředitelka.

Služby v Kruháči jsou zdarma. Pečovatelské služby pro seniory se řídí platnou vyhláškou. Klient si část služeb hradí z příspěvku na péči, který má právě k takovému účelu sloužit.

„Služby v Jablonci jsou v tomto směru dobře pokryté. Stále ale mapujeme situaci a snažíme se nabízet to, co by v nabídce přece jen chybělo," dodala Michaela Albrechtová.