Tato fáze vyšla celkem na 243,5 milionu korun. Výrazně ale pomohou peníze z evropských zdrojů, dotace může být až do výše 215,7 milionu.

„Tato rekonstrukce patří k nejdražším krajským projektům. Přes 200 milionů zatím stála rekonstrukce silnice z Turnova na hranici se Středočeským krajem nebo obnova silnice z Mimoně na Mnichovo Hradiště. Úsek je sice dlouhý jen 2,3 kilometru, ale jednalo se o kompletní rekonstrukci silnice. Sjednotila se šíře komunikace v celém úseku a opravy se dočkaly i krajnice. Součástí projektu je i výstavba 17 opěrných zdí, rekonstrukce 24 propustků a také 7 vyztužených svahů v celkové délce 559 metrů. Podstatnou část rozpočtu tvořily také náklady na následnou opravu objízdných tras,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy.

Stavba má za cíl zvýšit bezpečnost a komfort provozu. Silnice II/292 je důležitou součástí sítě celého Libereckého kraje. Projekt přinesl také zbudování odvodnění a dešťové kanalizace v délce zhruba 450 metrů. „Stavebníci museli též očistit a stabilizovat skalní masiv v Loukově, na který použili vysokopevnostní sítě kotvené do skály, které zabrání samovolnému pádu zvětralé horniny na vozovku,“ dodal Sviták.

Stavební práce na první etapě začaly 21. března loňského roku a skončily 23. června 2023. Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu. Druhá etapa rekonstrukce v rozsahu dalších 1,7 kilometru, a to v úseku Benešov u Semil – Rybnice, začne s nejvyšší pravděpodobností v dubnu příštího roku. Předpokládané náklady na tuto etapu jsou 245 milionů korun. Liberecký kraj bude opět žádat o dotaci z Integrovaného regionální operačního programu (2021–2027). Měla by činit zhruba 164 milionů korun.