„Myslím si, že naše vítězství vychází hlavně z toho, že jsme středisko cestovního ruchu, a proto dokážeme vytřídit takové množství odpadu," uvedla turismus jako hlavní výhodu starostka Harrachova Eva Zbrojová.

Město navíc získalo toto ocenění už druhý rok po sobě a ve třídění odpadu se angažuje dlouhodobě.

„Za poslední 4 roky jsme doplnili veškeré možné kontejnery na odpad, které existují. Občané tak mají možnost třídit odpad i díky velkému množství stanovišť po celém městě,"uvedla jako jednu z výhod starostka.

Celkem je ve městě na 56 kontejnerů na tříděný odpad. Místní obyvatelé se to postupem času naučili a problém nemají ani turisté, kteří město během roku navštíví.

Jasno mají pod Čertovou horou už i s finančním darem v hodnotě šedesáti tisíc na herní prvky, který byl odměnou pro vítěze v kategorii měst. Radost z něj budou mít po roce opět ve školce.

„Zlatou popelnici jsme vyhráli už vloni a stejně jako před rokem budou herní prvky použity ve zdejší Mateřské školce," řekla Zbrojová.

To v Kořenov jasno nemají. „Kam přesně umístíme herní prvky, zatím nevím," přiznal se místostarosta Stanislav Pelc. V obci jsou tři dětská hřiště nebo se případně může umístí stejně jako v Harrachově do Mateřské školky. Všechny varianty bude vedení obce teprve projednávat.

„Největší zásluhu na našem úspěchu má rozhodně Leona Čermáková. Právě ona je v naší obci největším propagátorem třídění odpadu a v tomto směru odvedla neskutečné množství práce," doplnil místostarosta. Právě ona se dlouhodobě věnuje této tématice a snaží se místním vzdělávat.

Ani v této obci není třídění odpadu záležitostí roku, ale jde o postupný proces. I tady k vítězství přispěl fakt, že se jedná o turisticky zajímavou lokalitu, kam se jezdí jak v zimě, tak i v létě. Naučit třídit odpad se tady úspěšně snaží i chalupáře, kteří do Kořenova jezdí pouze na víkendy.

Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce v kraji, které mají uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností Eko-kom.

Každý nový ročník soutěže zahajují 1. ledna a probíhá po celý kalendářní rok, který je hodnoceným obdobím. Z obcí se dařilo také Bedřichovu a Albrechticím.