O titul Žena regionu se mohou ucházet ženy, kterým se podařilo dosáhnout vynikajících výsledků v jedné ze čtyř kategorií:

1. podnikání, politika a veřejná správa,

2. vzdělávání, věda a výzkum,

3. zdravotnictví a charitativní činnost,

4. umění, kultura a sport.

Příspěvky se mohou týkat i žen, které společnost finančně nebo morálně nedoceňuje za práci nebo aktivity, při kterých dokáží skloubit veřejný a rodinný život. Byli bychom rádi, pokud nám napíšete o významných ženách z vašeho okolí. Našim cílem je představit je široké veřejnosti, přitáhnout pozornost k jejich aktivitám a vyjádřit veřejné uznání ženám, které dokáží svým přístupem k životu motivovat ostatní a obohacovat jejich život.

Přihlašování do soutěže probíhá až do 22. 7. 2012 zasláním příběhu na e-mail: nominace@zenaregionu.cz. Příspěvky musejí informovat o konkrétních aktivitách nominované ženy. Zaslané příspěvky musí obsahovat celé jméno nominované ženy, její kontaktní údaje a její fotografii. Minimální délka textu je 1 500 znaků.

Počet nominací z regionů je neomezený. Hlasování zahájí 23. července a ukončeno bude 13. srpna. Soutěž je otevřena pro všechny uchazečky starší osmnácti let, které mají doručovací adresu v ČR. Po obdržení nominace bude uchazečka zařazena podle trvalého bydliště do příslušného kraje.

Hlasovat je možné po řádném vyplnění všech požadovaných údajů internetovým hlasováním prostřednictvím internetové stránky www.zenaregionu.cz, a to z jednoho e-mailu a z jedné IP adresy je možné zaslat maximálně jeden hlas.