Celé desetiletí zapisovala dění ve městě vlastní rukou. „Rukopis není už dávno u městských kronik samozřejmostí, spíše vzácnou výjimkou," vysekla poklonu odcházející kronikářce Evě Vozkové vedoucí Informačního a kulturního centra Iva Chaloupková.Paní Eva Vozková sledovala dění ve městě a okolí od roku 2002 a na konci loňského roku se rozhodla na vlastní žádost svou činnost ukončit.

Zájem a lásku ke všemu minulému a současnému zdědila po svém tatínkovi, panu Františku Sochorovi, bývalém kronikáři a archiváři města, významném vlastivědném pracovníkovi Železnobrodska. Sepsal například Kroniku přátelství a lásky, která mapuje vznik a rozvoj přátelství mezi Brodem a slezskou obcí Chvalíkovice, která se táhne od skončení 2. světové války dodnes.

Novou kronikářkou města se s příchodem roku 2013 stala Alena Kortanová, místní patriot, neúnavná propagátorka skleněných betlémů, sklářství, turistiky a cestovního ruchu v Železném Brodě obecně; členka občanského sdružení Občanská beseda; autorka úspěšných projektů jako výstava Skleněné betlémy či projekt Zimní sklářské pátky; žena mnoha zájmů, ke kterým patří mimo jiné právě psaní i fotografování.