„Poprvé jsme se přihlásili v roce 2010 a překvapivě jsme hned vyhráli zelenou stuhu za péči o krajinu a životní prostředí," popsala místostarostka Nové Vsi n. N. Kamila Lubasová, co obec nutkalo znovu se zúčastnit soutěže Vesnice roku 2013.A Nová Ves to letos dokázala stala se vítězem krajského kola. Rozhodla o tom hodnotitelská komise, která ocenila přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti vzdělávání, mládeže, spolkového života a životního prostředí. „V Libereckém kraji se do letošního ročníku soutěže přihlásilo šestnáct obcí, což bylo o jednu více než v loňském ročníku. O postup do finále se utkaly dvě obce z Českolipska, šest obcí z Jablonecka, tři z Liberecka a pět ze Semilska", řekla Ivana Hujerová, členka Rady LK, jejíž resort společně s ostatními subjekty soutěž Vesnice roku Libereckého kraje pořádá.

Nová Ves za vítězství v krajském kole obdrží vedle zlaté stuhy a postupu do republikového finále také finanční ocenění ve výši půl milionu korun. Slavnostní předání ocenění se bude konat 21. srpna přímo ve vítězné obci, tedy v Nové Vsi.

Na začátku září navštíví obec celostátní komise soutěže a ze třinácti finalistů pak vybere letošního vítěze soutěže, kterého již tradičně oznámí ministr pro místní rozvoj na luhačovickém Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem, který se koná 14. září.

„Jsme pyšní na to, že je tady skupina lidí, která dokázala do života v obci zapojit lidi a místní spolky," řekla Lubasová, která je i hospodářkou Novoveského okrašlovacího spolku. V obci ale funguje i Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota Vesko nebo spolek pro volný čas Novovesan. Ti všichni se na životě v obci podílejí a připravují celou řadu akcí. „Každoročně pořádáme na jaře kuličkiádu a na podzim drakiádu, oživili jsme tradici masopustního průvodu a pouť," vyjmenovala Lubasová.

O krajský titul bojovaly z Jablonecka ještě obce Albrechtice v J. h., Jiřetín p. B., Pulečný, Rádlo a Zlatá Olešnice. Nová Ves získala Zlatou stuhu pro Krajského vítěze, ani další obce z Jablonecka však nepřišly zkrátka.

Dvě ocenění získala obec Pulečný: Modrou stuhu za společenský život a Duhovou stuha Cenu naděje pro živý venkov, Bílou stuhu za činnost mládeže získalo Rádlo, Albrechtice získaly Diplom za vzorné vedení obecní kroniky. Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova připadla obci Jiřetín pod Bukovou za rekonstrukci funkcionalistické vily. A konečně Zlatá Olešnice získala Diplom za péči o zázemí pro volnočasové aktivity.