Rychlejší vyšetření, lepší zobrazení prsů, výrazně nižší dávka radiační zátěže a už žádné vyvolávání snímků. To vše podle primáře radiodiagnostického oddělení jablonecké nemocnice Jaromíra Frydrycha přinesl pacientkám i lékařům nový digitální mamograf pro diagnostická a screeningová vyšetření. Nemocnice jej využívá od začátku listopadu.

Digitalizace mamografu za celkových 6,2 milionu korun navázala na loňskou osmimiliónovou digitalizaci rentgenu. A přinese podobné výhody. „Archivace digitálních snímků je mnohem efektivnější a navíc je lze elektronicky zasílat na jiná pracoviště či ke konzultaci s druhým lékařem," poukázala na další plusy mluvčí jablonecké nemocnice Petra Hybnerová.

Průběh vyšetření je podobný jako dřív

Samotný průběh vyšetření se pro pacientky příliš nezměnil, výrazně se však urychlilo následné zpracování asistentkou a vyhodnocení lékařem. „Po digitalizaci můžeme denně vyšetřit až o třicet procent víc pacientek než dřív," informoval primář radiodiagnostického oddělení Jaromír Frydrych s tím, že denně projde vyšetřením až 45 pacientek.

Z dosavadních více než dvou set vyšetřených žen lékaři u čtyř z nich nalezli ložisko nezhoubného nádoru, dvě pacientky odeslali k dalšímu vyšetření s podezřením na rakovinu prsu.

Pořízení digitálního mamografu bylo v letošním roce šlo zatím nejvyšší investicí do přístrojové techniky. Veškeré náklady zahrnující nezbytné datové úložiště a stavební úpravy uhradilo město, coby zřizovatel nemocnice. Stále ale existuje naděje na dotaci. Město totiž podalo žádost o dotaci prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a projekt se umístil na třetím místě pod čarou mezi takzvanými čekateli.

„Do konce června 2015 je tedy ještě možnost, že bude na tuto investici poskytnuta dotace," vysvětlil financování náměstek primátora Miloš Vele.

Kvalitní obraz, nízká radiace

Z výběrového řízení vyšel jako nejvhodnější přístroj digitální mamograf firmy Philips MicroDose Mammography L30.

„Jeho hlavní výhodou oproti ostatním přístrojům je odlišná technologie tvorby obrazu, takzvaný Photon Counting, díky němuž je za srovnatelné kvality obrazu při vyšetření možné dosáhnout velmi nízké radiační dávky, a to až zhruba poloviční v porovnání s ostatními přístroji," sdělil vedoucí asistent radiologického oddělení Filip Rasocha.

Součástí mamografického pracoviště je i moderní hardware a dva specializované monitory určené výhradně pro zobrazení v mamografii.

Mamografický screening zajišťuje jablonecká nemocnice od roku 2003.

„Jedná se o preventivní vyšetření prsů, zaměřené na včasné odhalení případného nádorového onemocnění. Screening je prováděn v intervalech dvou let a je plně hrazen zdravotní pojišťovnou. Týká se žen od pětačtyřicátého roku nebo při podezření na chorobný stav. Před pětačtyřicátým rokem je možné provést preventivní vyšetření prsů ultrazvukem," vysvětlil vedoucí radiologický asistent Filip Rasocha.

Pravidelná vyšetření jsou třeba

„Na preventivní ultrazvukové vyšetření chodím každým rokem. Vidím kolem sebe, a to nejen v nemocnici, příběhy žen, kterým byla rakovina prsu diagnostikována," uvedla vlastní zkušenost tisková mluvčí Petra Hybnerová.

V roce 2011 na radiodiagnostickém oddělení jablonecké nemocnice provedli 5248 screeningových vyšetření, z toho 44 nálezů bylo pozitivních.

„Těší nás stále se zvyšující zájem žen o toto preventivní vyšetření, jelikož odhalením nemoci v raném stadiu se zvyšuje naděje na jejich vyléčení," doplnil ředitel nemocnice Vít Němeček.

Pacientky s doporučením se mohou objednávat telefonicky na oddělení RTG na telefonním číle 483 345 854. Objednací doba je nejdéle tři týdny. Akutní vyšetření se provádějí neprodleně.