O co jde? Počátky uměleckých salonů lze nalézt ve Francii. Salon byl oficiální výstavou francouzské Akademie výtvarných umění v Paříži a měl značný vliv na vývoj umění pařížské salony byly vůbec prvními veřejnými výstavami výtvarného umění. Pařížský „salon" zažíval svůj největší rozkvět v 19. století.

Akademické nepochopení pro nové směry (jakými byly například realismus nebo impresionismus), vedlo roku 1863 ke vzniku tzv. „Salonu zamítnutých" (Salon des refusés) a roku 1884 „Salonu nezávislých" (Salon des indépendants), které posléze vstoupily do encyklopedií světového umění jako základ moderního umění.

„Jde o skutečně atypickou výstavní záležitost, která v České republice proběhla jen na několika málo místech. V rámci Libereckého kraje je Železný Brod pravděpodobně opět na prvním místě," přiblížila Iva Chaloupková, vedoucí Informačního a kulturního střediska (IKS).

Pořadatelé výstavy, Občanská beseda a IKS Železný Brod jsou mile překvapeni počtem přihlášených. Sešlo se totiž na sedmdesát přihlášek. Počet vystavujících a pel mel děl rozmanitých uměleckých technik je předzvěstí zajímavé instalace.

„Salon setře rozdíly mezi amatéry a profesionály, a jeho prostřednictvím budou moci ukázat svou tvorbu světu doposud neobjevení umělci, kteří by v galeriích za normálních podmínek neměli šanci vystavovat," přiblížil starosta Železného Brodu André Jakubička.

Vernisáž proběhne v pátek 7. února od 16 hodin v železnobrodské Městské galerii Vlastimila Rady. Výstava pak bude otevřena nejen o víkendech od 13 do 16 hodin, ale i ve všední dny na požádání v kanceláři železnobrodského Informačního a kulturního centra.