Devadesát pět let od narození, přesně sedmdesát let po seskoku do okupované vlasti a šest let po smrti se válečný hrdina Čestmír Šikola stane nedílnou součástí obce, kde prožil důležité mezníky svého bohatého života. Na Malé Skále v centru obce mu slavnostně odhalí památník.

„Památník bude trvale připomínat osobnost Čestmíra Šikoly, jenž se nesmazatelně zapsal do dějin 2. odboje a zaslouží si naši hlubokou úctu," uvedl Michal Rezler, starosta obce.

Akce se koná v návaznosti na pietní akce konané v místě jejich seskoku u obce Racková (Hostišová), jež zahrnují kladení věnců, ale i pochody. Ten letošní se koná v pátek 11. dubna. Více informací na webuclay-eva.cz.

Čestmír Šikola

Narodil se 28. listopadu 1919 v Mukařově. Po maturitě na gymnáziu studoval od roku 1937 chemii. 17. listopadu 1939 byl nacisty odvlečen z koleje do ruzyňských kasáren, kde byl ztýrán. Naštěstí nebyl poslán do koncentračního tábora. Vše urychlilo jeho rozhodnutí emigrovat a vstoupit do československé zahraniční armády. 4. ledna 1940 odjel z Malé Skály do Slavičína na moravsko-slovenskou hranici. Přes ni se dostali na falešnou propustku. Už 6. ledna překročili hranici do Maďarska. Zde už známou cestou do Bejrútu, lodí do Marseille. Ve Francii byl 6. března přidělen k spojovací četě velitelské roty 2. pěšího pluku. Po ukončení bojů byl převezen lodí do Anglie. Po pobytu ve stanovém táboře v Cholmondeley byl zařazen ke spojovací četě II. pěšího praporu. V lednu 1941 nastoupil do školy pro důstojníky v záloze v Moreton Paddox. Počátkem roku 1942 se přihlásil k nasazení doma.

Po roce 1948 byl místo poděkování zatčen, vězněn a mučen StB. I tyto útrapy přežil a žil poté v Malé Skále v Čechách. Čestné občanství obce Malá Skála mu bylo uděleno 25. února 1992. Stal se čestným občanem i Jablonce n. N., Bystřice p. H., Adge (Francie) a Hostišové. V roce 1997 byl vyznamenán Medailí Za hrdinství.

Zemřel 29. února 2008 ve věku 88 let v Malé Skále.

Operace Clay-Eva

Desant tvořil čet. asp. Antonín Bartoš, čet. asp. Jiří Štokman a radista čet. asp. Čestmír Šikola. Jejich úkolem byl sběr zpravodajských informací na severovýchodní Moravě a jejich předávání do Londýna a dále spolupráce s domácím odbojem na organizaci boje proti okupantům. Pro spojení se zahraničím byl desant vybaven radiostanicí s krycím názvem Eva. Desant byl vysazen 13. dubna 1944 u obce Hostišová. První depeši odeslali 30. dubna. V prostoru Valašska a Slovácka vybudovali síť spolupracovníků. Po prozrazení se skupina spojila s partyzány.

Program slavnostního odhalení pomníku

Neděle 13. dubna

9:30 Vystoupení souboru Big band ZUŠ Turnov před sokolovnou

10:30 Přednáška historika PhDr. Jana Břečky v sokolovně

11:30 Ukázka operačního materiálu Rotou Nazdar před sokolovnou

13:00 Odhalení památníku