Oblastní galerie díky novému sídlu v lázních dává šanci i současným umělcům a jejich experimentálním projektům. Galerijní labyrint nabízí vlastní prostor s názvem Set galerie. Jde o úzký průhled do čtyř stejně velkých menších místností.

„Do tohoto specifického prostoru hledám autory, kteří vytvoří výstavu přímo na míru a reagují na něj," vysvětlil kurátor Jan Stolín, který současně působí v galerii Die Aktualität des Schönen v obchodním centru Plaza.

Stínohra

První výstavou po otevření, která využila souměrný prostor, byla stínohra Jana Mladovského Shadow Universe.

Druhou je výstava Čtvrt na jedenáct současného umělce Jana Šerýcha, synovce malíře, ilustrátora a grafika Jaroslava Šerýcha, který před dvěma týdny zemřel.

Název výstavy vychází ze základního nastavení nástěnných ručičkových hodin, která si za tímto účelem autor zakoupil v počtu čtyř kusů. Toto množství odpovídá počtu místností galerie. I typologii jednotlivých vystavených artefaktů tu lze dělit čtyřmi: obraz, kresba, text a nalezený předmět.

Hra s čísly

„Opakuje se tu hra s čísly. Vystavuji ve čtyřech místnostech. Jsou tu čtvery hodiny, násobek čtyřky je osm vystavuji osm obrazů. V každé místnosti je čtveřice kreseb. Všechny obrazy vychází ze základu z terče. Když je dáme všechny na sebe, složíme z nich terč," řekl autor výstavy Jan Šerých.

Opakující se struktura instalace je přehledná a veškeré její komponenty můžeme přijmout za vlastní.

Pravdou ale zůstává, že nic zde není tak docela na svém místě: hodiny běží podle vlastního času, latentní číselný údaj, k němuž odkazují jednotlivé kresby, nekoresponduje s mřížkou, na níž jsou založeny, popisky matou a terče se na obrazech staly jen nevyváženou soustavou fragmentů na troskách os x a y.

Jan Šerých

Jan Šerých je absolvent Akademie výtvarných umění v Praze. V 90. letech byl členem umělecké skupiny Bezhlavý jezdec (spolu s Janem Mančuškou, Tomášem Vaňkem a Josefem Bolfem).

Jeho práce s bohatou škálou výrazových prostředků, sahající od malby a kresby přes videoprojekci i k instalaci, navazují na konceptuální a geometrické tendence 2. pol. 20. století.

Jan Šerých představuje jednoho z nejpodnětnějších tvůrců současného českého umění. Pro jeho tvorbu je charakteristická minimalistická forma a práce s jazykem geometrie, znakovými systémy a kódy, za nimiž se často skrývá zpracovaná emocionální zkušenost. V jeho tvorbě se mísí „vysoké" s „nízkým", čistá estetika redukovaných forem se sférou popkultury a masmédií, skepse vůči možnostem a smyslu uměleckého díla, zkoumání limitů jazyka či různých způsobů třídění informací s ryze subjektivními impulsy.

JAN ŠERÝCH:

Čtvrt na jedenáct, výstava

Kdy: do 8. června

Kde: Oblastní galerie v lázních, Liberec, Set galerie