Když si na webu rozkliknete jeho strukturu, dozvíte se jen to, že existuje. Deník však chtěl vědět víc. Jak to tedy je? Je to skutečně útvar speciálně vycvičených policistů na „mlácení lidí", jak se o něm brzy začalo povídat?

Vznik urychlily sociální nepokoje

Je pravdou, že od doby svého vzniku do konce loňského roku byli tito policisté především vysíláni do Šluknovského výběžku. A že zrod jednotky urychlily sociální nepokoje, které jistě ne k velké radosti tamních obyvatel zviditelnily nejsevernější kout České republiky…

Podle oficiálního vyjádření vedení SPJ nejprve „chrání bezpečnost osob a majetku, spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti, provádí bezprostřední opatření k jeho obnově, byl-li závažným způsoben narušen". Aha, proto ono „Bác komando", pod nímž si řadový občan představí šik policejních těžkooděnců, kteří na povel zmlátí každého, kdo se v nesprávný čas objeví na nesprávném místě?

Je to jen pětina ze škály činností

„Nasazení do takových akcí, které loni probíhaly v Rumburku a Varnsdorfu, tvoří maximálně pětinu naší činnosti," tvrdí velitel SPJ mjr. ing. Stanislav Krajčovič.

No dobře, ale co tedy vlastně z 80 procent jeho jednotka dělá dalšího? „Služba na Šluknovsku vázala celou SPJ od doby vzniku pouze do hlídkové činnosti a v podstatě neumožňovala kvalitní výcvik tak, aby byla jednotka akceschopná pro celou škálu speciálních činností. A ty tvoří rozhodující většinu toho, na co se policisté ze SPJ připravují a čeho se účastní. Tím chci říct, že se podílejí na výkonu služby v případech mimořádných událostí, živelních pohrom, katastrof a průmyslových havárií, sportovních a kulturních akcí, při pátrání po osobách, jež jsou v ohrožení života, a věcech, které svým rozsahem a charakterem vyžadují nasazení většího počtu sil a prostředků Policie České republiky, zejména v rámci bezpečnostních opatření nebo při plnění úkolů integrovaného záchranného systému," vyjmenovává Stanislav Krajčovič s tím, že jednotky se stejným zaměřením má Policie ČR ještě v Praze, Brně a Ostravě. Územní působnost té ústecké je rozšířena v případě nutnosti do celé republiky.

Stařenka, únos, utonulí

S příslušníky SPJ se tak můžeme setkat třeba při rozřezávání stromů padlých na vozovku při vichřici, při likvidaci následků dopravních nehod, při povodních, pátrání po utonulých ve spolupráci s poříčním oddělením policie.

„V Ústí nad Labem jsme na podzim střežili místa, kde se ve velkém kradla nafta z kamionů a podařilo se nám chytit pachatele. Nebo jsme pátrali po ztracené stařence, která se ztratila v lese poblíž obce Chřibská. Našli jsme ji v nepřístupném terénu za tmy doslova za pět minut dvanáct. Na Děčínsku jsme se v minulých dnech snažili pomoct dopadnout nebezpečného muže, který vykrádal chaty, protože disponujeme speciálním vybavením, například přístrojem pro noční vidění. Také jsme v polovině minulého roku byli nasazeni do pátrací akce v případu únosu dítěte v Ústí nad Labem, při níž znovu náš policista nalezl velmi důležitou stopu, která napomohla k rychlému nalezení unesené osoby. Uvedené případy občané jistě znají z médií," přidává pro ilustraci práce policejních specialistů jejich velitel.

Nečekáme jen, až nám to písknou

Okamžitě ale dodává, že v jednotce nečekají, až jim „to písknou". Padesát procent činnosti SPJ denně tvoří výcvik, druhou její polovinu služba.

„Když neprobíhá činnost, o níž jsme dosud hovořili, podílíme se na nočních službách obvodních oddělení. Jednoduše posilujeme výkon služby v územním obvodu krajského ředitelství v Ústí nad Labem a tam, kde to vyžaduje bezpečnostní situace, v rámci běžného nebo zvýšeného výkonu služby, bezpečnostních opatření, případně v územním obvodu dalších útvarů policie, kde se s námi může potkat každý občan, " shrnuje Stanislav Krajčovič.

Speciální pořádková jednotka v současnosti čítá 95 policistů, ale nebylo tomu tak na začátku a nebude ani v budoucnu. „Po Šluknovsku měl být počet 170 lidí, přičemž při založení SPJ měla 50 policistů. V letošním roce by se mohl stav navýšit na 130150, což je, podle mého soudu, optimální minimum, které ústecká SPJ potřebuje," říká k tomu velitel jednotky sídlící v areálu v ústeckých Božtěšicích.

Funguje důkladné síto

Dostat se do SPJ ale není vůbec lehké. Uvedená padesátka policistů při vzniku jednotky vzešla ze 122 zájemců, dalších 9 policistů přišlo později, přičemž část z nich je ještě v policejní škole. Do současných 95 doplnili jednotku uchazeči „z civilu". Síto bylo skutečně husté ze tří set jich prošlo výběrem 36… Uchazeč totiž musí projít náročným psychotestem a splnit tělesné prověrky, které jsou náročnější než při běžném náboru k Policii ČR. Policista je poté každý rok podrobován náročným fyzickým a psychologickým testům, jejichž splnění je podmínkou pro setrvání v SPJ.

Ke zdokonalování stálým výcvikem

„Většina policistů „vyrostla" v pořádkové jednotce Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje a na těchto základech stále stavíme. Je jisté, že tato výhoda pomohla rozjet vznik SPJ. Policisté si však s sebou přinesli i spoustu automatizmů, které nyní musíme výcvikem odstranit a posunout dovednosti příslušníků jednotky do profesní úrovně hodné tohoto zařazení. Je nutné zdůraznit, že policistům, kteří zde působí, nechybí chuť a zájem o práci, což považuji za opravdu velkou výhodu," doplňuje zástupce velitele ústecké SPJ mjr. Bc. Jiří Kozák, jenž má na starosti výcvik. A zvládnout ho, není pro nikoho procházka.