Hlavně hluk a prach musí skoro dnes a denně snášet obyvatelé části Krkonošské ulice v Jablonci, kde stavaři od dubna budují novou kanalizaci a rekonstruují dožitý vodovod. Alespoň část z nich si teď může na čas oddechnout. V úseku od Pražské ulice po Fibichovu je totiž z velké části hotovo.„Stavaři se tam vrátí zhruba za dva měsíce, a to kvůli pokládce živičných povrchů," konstatovala Radka Poprová z oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu.

Do zmiňované části Krkonošské se tak dočasně může vrátit provoz. Výkopy jsou provizorně zakryté.

Podle náměstka primátora Petra Vobořila už v tomto úseku leží nové vodovodní potrubí včetně domovních přípojek a rovněž kanalizační stoka s odlehčovací komorou, která bude sloužit pro oddělení splaškových a dešťových vod při zvýšených průtocích stokou. „Část oddělených odpadních vod se při náporu převede na Kokonín, namísto původního směru na centrální čistírnu odpadních vod v Liberci, aby nedošlo k přetížení stoky v Pražské ulici směrem na město. Její zkapacitnění totiž provozovatel kanalizace plánuje až na rok 2014," vysvětluje Petr Vobořil.

Stavební práce v Krkonošské ulici, které potrvají až do listopadu, teď budou pokračovat v úseku od křižovatky s ulicí Fibichovou k ulici Polední. „Prosíme obyvatele této části, aby se obrnili trpělivostí," apeluje vedení magistrátu.

Poté bude na řadě propojení inženýrských sítí s již dokončeným úsekem mezi Polední ulicí a Ječnou a souběžně se rozjede stavba úseku od Školní ulice k Letní.

„Jsou to rušné měsíce a je to otravné, ale co se dá dělat. Musíme to přečkat," řekl Deníku pan Miloš.

Dílo za téměř 18 milionů korun hradí z větší části město Jablonec nad Nisou, přičemž 3,2 milionu činí dotace od Ministerstva zemědělství. Stavbu na podzim zakončí pokládka nového povrchu silnice, který zaplatí město.