„Tvůj styl, tvoje volba!“ Tak zní heslo letošního ročníku Evropského týdne mobility, který potrvá do úterý 22. září. Jeho cílem je podpořit udržitelné formy dopravy. Zapojilo se do něj i Sdružení Český ráj, které od roku 2007 pořádá propagační cyklojízdy věnované projektu Greenway Jizera. Cyklostezka povede po svém dokončení od pramene Jizery na Smrku v Jizerských horách až po soutok s Labem ve středních Čechách. Celkem by měla měřit 190 kilometrů.

Projížďka na kolech proběhne v neděli 20. září a představí připravovaný úsek vedoucí ze Svijan na území Středočeského kraje. Účastníci vyjedou v 9.30 z parkoviště svijanského zámku. Akce je určená pro všechny zájemce a cyklistické nadšence, kteří chtějí mít aktuální informace o projektu. Pojedou přes Loukov, Loukovec, Mohelnici nad Jizerou až do Mnichova Hradiště a skončí v Bakově nad Jizerou. Zde se v místním volnočasovém areálu uskuteční závěrečná diskuze účastníků vyjížďky. „Trasa vede převážně po polních cestách a místních komunikacích, zčásti po silnici nižších tříd, a není vhodná pro silniční a dětská kola,“ připomněl koordinátor projektu Greenway Jizera Jiří Lukeš.

Loni cyklojízda představila úsek z Turnova do Svijan, rok předtím trasu Líšný – Železný Brod. Svou účast předběžně přislíbili starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman, starosta Bakova nad Jizerou Radim Šimáně či místostarostka Turnova a předsedkyně Sdružení Český ráj Jana Svobodová.

Nápad na vznik Greenway Jizery se zrodil počátkem 90. let minulého století a k jeho realizaci dochází od roku 2004. Cyklotrasa je rozdělena na sedm úseků, z nichž každý má svého garanta, který koordinuje práce. Hlavním koordinátorem projektu v celém koridoru Jizery je Sdružení Český ráj. „Naší vizí je plně vybavený multifunkční koridor podél řeky Jizery s páteřní cyklostezkou a sítí bezpečných stezek pro bezmotorovou dopravu, který je využíván jak místními obyvateli, tak návštěvníky. Je vybudován a funguje na principech partnerské spolupráce a trvale udržitelného rozvoje území,“ nastínil plány Pavel Charousek ze Sdružení Český ráj.

Aktuálně lze z velké části absolvovat jízdu po cyklostezce po stávajících vyznačených cyklotrasách, které vedou Jizerskými horami, Západními Krkonošemi, Českým rájem a Polabím. Cyklisté se však při jízdě od řeky často vzdalují. To by se mělo změnit. „Chceme vybudovat páteřní cyklostezku, která povede v blízkosti řeky Jizery s minimálním převýšením a bude sloužit jak pro návštěvníky regionů, tak pro místní obyvatele, například při cestě do školy, za nákupem a do práce,“ dodal Charousek.

Projektové práce na budoucí cyklostezce podél Jizery v současné době probíhají v určitém stupni rozpracovanosti prakticky po celé délce toku od Pasek nad Jizerou až do Benátek nad Jizerou.