Kdo by se nechtěl podívat na nejstarší dochovanou originální archiválii, kterou ukrývá Státní okresní archiv Jablonec?

Že nevíte o co se jedná? Nejstarším dokumentem, který společně s dalšími dokumenty představí archiv při příležitosti Dne otevřených dveří, je církevní listina z teritoria dnešního Rakouska.

Kromě ní láká archiv na další „perly", jakými je zcela jistě nejstarší listina dochovaná z regionu, zlomek železnobrodského dolovacího rejstříku z roku 1528, nebo duplikát nejstarší zmínky o Jablonci z roku 1356, když originál je uložen v pražském Archivu Pražského hradu.

Státní oblastní archiv Litoměřice, pod který spadá jablonecký archiv, se letos poprvé přihlásil k oslavě Mezinárodního dne archivů, který připadá na 9. června.

Jelikož to je ale letos sobota, dveře jabloneckého archivu se otevřou již ve čtvrtek 7. června. „V tento den bude zájemcům umožněna prohlídka běžně nepřístupných prostor archivu," přiblížil Jan Kašpar, ředitel Státního okresního archivu Jablonec.

Zájemci mohou nahlédnout do centrály archivu v Turnovské ulici, tak v secesním objektu někdejší hygienické stanice tamtéž.

Návštěvníci budou v průběhu prohlídky seznámeni zejména s novinkami v práci archivu, především s postupem digitalizace archivních fondů. Na zájemce ale čeká i improvizovaná výstava zaměřená na dějiny komunální symboliky na Jablonecku, jednak na ukázky procesu polepšování postavení významných osob Jablonecka.

„Veřejnost tak bude mít možnost poprvé vedle sebe většinu privilegií nejvýznamnějších měst Jablonecka, včetně znaků, ale uvidí i různé zajímavosti k symbolice dnes třeba i nesamostatných obcí našeho regionu," zve Jan Kašpar.

V průběhu dne bude zájemcům promítán seriál Vteřiny Jablonecka, který vznikal v letech 1962 až 1989. „Tato sbírka přesahuje podobné soubory jiných okresních archivů a to nejen počtem dokumentů, ale komplexností témat a tedy i významem," doplnil Kašpar.

Vzhledem k délce programu (2,5 hodiny) proběhne prohlídka čtyřikrát a to od 9, 12, 15 a 18 hodin. Vstup je zdarma, počet účastníků je však z bezpečnostních důvodů omezen. V objektech je zákaz pořizování filmové a fotografické dokumentace.

Pracovníci archivu zároveň žádají zájemce, kteří vlastní dokumenty z historie Jablonecka, aby se jimi přišli ve čtvrtek 7. června pochlubit ostatním návštěvníkům.