Hladina jablonecké přehrady je metr a půl pod provozní hodnotou, i proto se začalo až včera, v pondělí 10. listopadu, s opravou břehu pod Slunečními lázněmi.

Cesta podél břehu je v místě stavby uzavřená. Začali tu budovat nová přístupová schodiště do vody, zahájili práce na zpevnění břehu a opravu cesty. „Práce se zimní přestávkou potrvají do konce května příštího roku a městskou kasu přijdou na jeden a půl milionu korun," přiblížila Markéta Hozová, mluvčí jabloneckého Magistrátu.

„Začalo se s projektem stabilizace břehu u Slunečních lázní v délce čtyřiasedmdesáti metrů, který postupně eroduje. Součástí projektu je také vybudování dvou přístupových schodišť do vody a oprava cesty včetně jejího odvodnění," přiblížil náměstek primátora Petr Vobořil.

A právě stavba schodišť práce odsunula start až na tak pozdní termín. „Čekali jsme, až se přirozeně sníží hladina vody v přehradě. V současné chvíli jsme jeden a půl metru pod provozní hladinou a o stejnou výšku má z technologických důvodů ještě klesnout," vysvětlila Radka Poprová z oddělení investiční výstavby Magistrátu.

Dvě schodiště

Do zimního období si firma vytyčí plochu staveniště, vykácí náletové křoviny a několik vzrostlých stromů. Ještě letos firma vybuduje také spodní části obou schodišť, která budou žulová a lemovaná ocelovým zábradlím. „Spodní stupeň bude jen kousek nad hladinou přehrady, takže v létě bude snadný přístup do vody i na tomto strmém břehu," doplnila Poprová.

Na jaře pak bude dostavba schodišť pokračovat a zároveň zahájí práce na vlastním zpevnění břehu pomocí protierozních matrací a dojde také na opravu cesty včetně jejího odvodnění. Od pondělí 10. listopadu až do konce května bude v místě stavby uzavřená cesta podél břehu, chodit lidé mohou v blízkosti Slunečních lázní.

Dokončení stavby je naplánované tak, aby nenarušilo letní sezónu.

Už opravili …

„Letos už město opravilo nákladem 1,7 milionu korun toalety na Tajvanu či schodiště včetně jejich zábradlí u loděnice na Tajvanu, u půjčovny loděk a u Prutu na mšenském břehu přehrady," přiblížil náměstek Petr Vobořil. Upravovaly se cesty a přístupy do vody u Prutu, u Rybářské bašty a v zátoce Cikánka, které tak umožňují pohodlnější přístup k vodě imobilním občanům. Opravené je zábradlí opěrné zdi u cesty u třetí přehrady a zmizela kabiny WC od restaurace Rybářská bašta.

„Cena těchto drobných oprav překročila dvě stě tisíc korun," vypočítal vedoucí oddělení investiční výstavby Pavel Sluka.

Během léta kolem přehrady prošla revitalizací zeleň na městských pozemcích, na dětské hřiště v ulici Za Hrází přibyly tři fitness prvky pro dospělé za 150 000 korun a vyměnilo se 35 odpadkových košů, které mají nyní i držáky sáčků na psí exkrementy.