Boj s chátrajícími bytovými domy se v Železném Brodě dostal přes další metu. Město se může pochlubit kompletní venkovní rekonstrukcí dvou panelových domů.

„Na sídlišti Vápenka máme nyní dva kompletně zrekonstruované domy. Venkovní vzezření domu v ulici Nádražní se taktéž znatelně proměnilo a mimo to ještě aktuálně opravujeme střechy dvou dělnických domů na Poříčí. Daří se nám tak dohánět resty na zanedbaném bytovém fondu z let minulých," přiblížil starosta Železného Brodu André Jakubička.

Bytový podnik Města Železného Brodu dokončuje v maratonu oprav panelových a ostatních domů další etapu. Čtyři velké panelové domy si vysloužily kompletní venkovní rekonstrukci a můžou se tak pochlubit barevnou fasádou.

Bytový podnik má ve své správě téměř tisícovku bytů. „Postupnými kroky se je snažíme udržovat nejen v dobrém stavu, ale i provádět rekonstrukce, které přispívají ke snížení energetické náročnosti?" přiblížil Miloš Havlík, ředitel Bytového podniku Města Železného Brodu.

Nejinak tomu bylo i u výše zmíněných objektů, u kterých byla zateplena střecha a jižní fasáda. Dále byla provedena vyměněna oken, balkonových sestav včetně vyzdění a zateplení nových stěn i suterénních zdí a osazení vstupních dveří. V obou objektech jsou nová balkonová i schodišťová zábradlí.

Za účelem zlepšení příjmu byl současně s novou střechou zřízen centrální rozvod satelitního signálu.

Novou fasádu a okna pořídilo město i na budovu domu v ulici Nádražní č.p. 494. „Zde byla osazena nová dřevěná okna a repasovány vstupní dveře, dům bude dodatečně izolován od zemní vlhkosti provedením drenáže a nových terénních úprav," vypočítal Miloš Havlík.