Philips Galle vyhotovil dle jeho předloh rozsáhlé kolekce mědirytin. Mezi ty nejvýznamnější patří Heemskerckovy interpretace osmi antických divů světa. Ty byly totiž směrodatné pro pozdější renesanční umělce (například Martena de Vose či Antonia Tempesta), jejichž díla expozice rovněž připomíná. Stejně tak jsou tu k vidění další díla Heemskerckovými pracemi inspirovaná, mimo jiné knihy, mince, medaile z nichž je evidentní, jak se tento obrazový kánon prosadil do pozdějšího umění a kultury.

Výstavu mědirytin najdete v síni „Sponsel-Raum" v prostorech Nové Zelené klenby v drážďanském Rezidenčním zámku.

Výstava Maartena van Heemskercka v drážďanském Rezidenčním zámku představuje klíčové práce tohoto nizozemského umělce.

Van Heemskerckovým velkým malířským vzorem byl Jan van Scorel, kterého velmi obdivoval, a se kterým nějakou dobu dokonce spolupracoval. Jeho tvorba byla v mnohém ovlivněna jeho cestou do Říma v roce 1532, kde vytvořil tolik různých nákresů a skic, že z nich mohl čerpat po celý zbytek života. Zaujaly ho především různé antické stavby, ale také Michelangelovy a Rafaelovy fresky.

V Itálii van Heemskerck zůstal celých pět let a často na ni vzpomínal. Po návratu dostal van Heemskerck jako první zakázku křídlový oltář s výjevy z pašijí a legendy Sv. Vavřince. Díky úspěchu, který za tuto zakázku sklidil, si mohl založit vlastní malířskou dílnu, kde se brzy učilo mnoho mladých tovaryšů. Maarten van Heemskerck byl mezi ostatními malíři natolik oblíbený, že byl roku 1540 dokonce zvolen děkanem haarlemského cechu Sv. Lukáše a v roce 1572 mu díky jeho malířským úspěchům byla udělena výjimka z placení daní.

Užitečné informace

Výstava Maartena van Heemskercka v Rezidenčním zámku

Taschenberg 2, 01067 Dresden

Termín: do 16. ledna 2013
Otevřeno: 10.00 18.00 hodin, úterý zavřeno
Vstupné: 10 / 7,50 euro (vstupenka platí i na tři velké rozsáhlé výstavy v Rezidenčním zámku), do 16 let zdarma

Na stálé výstavy je český audioguide zdarma (průkaz nutný).

Více na: www.skd.museum (DE / EN)

Maarten van Heemskerck

Holandský malíř Maarten van Heemskerck (v některých pramenech také uváděný jako Maarten Jacobsz van Heemskerck, Martinus Heemskerck, Martino Hemskerck, Martin Hemskirk, Maerten Van Heemskerck, Maarten van Veen, Martin van Veen) se narodil roku 1498 v Heemskercku poblíž Haarlemu a zemřel roku 1574 v Haarlemu.

Protože na jeho obrazech se odrážely italské vlivy, byl van Heemskerck zařazen do skupiny tzv. holandských romantistů, kteří měli klasické motivy rovněž v oblibě.

Ve své tvorbě se van Heemskerck zaměřoval hlavně na vytváření oltářních cyklů a malých náboženských a historických obrazů, ale vytvořil také několik portrétů. Kolem roku 1567 se také kvůli nedostatku církevních zakázek začal věnovat grafice, která ovlivnila celou následující generaci malířů včetně Rembrandta.