Osvětová tramvaj stála včera na libereckém terminálu Fügnerova u příležitosti Světového dne boje proti AIDS. V sanitce vedle ní se lidé mohli od druhé do páté odpolední nechat otestovat na přítomnost viru HIV v krvi. Cílem akce, kterou uspořádal Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce se společností AIDS pomoc, bylo upozornit veřejnost na důležitost prevence.

„Počet nakažených stoupá exponenciálně. Zatímco v 90. letech se počty pohybovaly v rámci republiky v řádu stovek, dnes už jsou to tisíce,“ uvedl ředitel libereckého K-centra Lubomír Šlapka.

K-centrum spadá pod organizaci Most k naději, která poskytuje pomoc HIV pozitivním. Podle Šlapky je jedním z důvodů zvyšování počtu nakažených fakt, že lidé se nemoci přestávají obávat.

To potvrzuje i Vladimír Valenta z Krajské hygienické stanice v Liberci. „Liberecký kraj má vyšší počet nakažených, než by odpovídalo počtu obyvatel. Negativum je to, že jsme si do určité míry onemocnění přivykli a ostražitost k rizikovým faktorům poklesává,“ řekl Valenta. Podle něj se v Liberci výskyt nových případů pohybuje v řádu jednotek ročně.

Liberecký kraj se počtem infikovaných nachází mezi kraji přibližně ve středu. Přesná čísla na daném území však podle Šlapky není snadné určit. „Máme poznatky z Liberce, že někteří lidé, kteří jsou HIV pozitivní, se léčí na klinice v Německu,“ informoval Šlapka. Nakažení podle něj často chtějí zůstat v anonymitě, a tak se raději léčí ve větších městech nebo v zahraničí.

HLAVNĚ VČAS

Preventivní aktivity, jako je právě osvětová tramvaj, pomáhají nejen regulovat vývoj epidemie. „Odstraňují také negativum, které se týká stigmatizace nemoci,“ zdůraznil Valenta. Projekty se snaží upozornit i na fakt, že včasné řešení problémů může výrazně změnit celkovou kvalitu života. „Včasnější léčba snížila infekčnost a určitě se promítla zásadním způsobem do snížení počtu nových onemocnění v roce 2018,“ doplnil Valenta.

Prevenci šíření nákazy pomáhá i takzvaná pre-expoziční profylaxe. „Jedná se o preventivní užívání léků, které zamezí přenosu HIV. Například v Německu tuto profylaxi užívá 5600 lidí. Pokles nových případů tam zaznamenali už před dvěma lety,“ informoval Jiří Pavlát z neziskové organizace AIDS pomoc. Podle něj bude od příštího roku v Česku produkt finančně dostupnější. Cena klesne z 8000 na 1100 korun měsíčně.

Zatímco pokroky v medicíně mohou nakaženým významně usnadnit život, objevují se i trendy opačné. Velkým problémem, který vede ke zvyšování počtu nakažených, je podle Šlapky takzvaná bytová prostituce, která konkrétně v Liberci hraje významnou roli. „Lidé se spojí většinou přes sociální sítě nebo speciální aplikace, kde hledají „vztah“, ale je to vlastně nabídka prostituce,“ ozřejmil Šlapka.

DESÍTKY ROČNĚ

Ačkoli počet nakažených je v roce 2018 poprvé nižší než v předchozích letech, společnost AIDS pomoc registruje po celé republice ročně 35 až 40 nových případů HIV pozitivních. Nejvíce jich zaznamenává Středočeský kraj, následuje Ústecký a Jihomoravský. „Bojujeme s tím, že zatímco léčba má výsledky bezprostřední, tak primární prevence přináší výsledky až za řadu let,“ uzavřel Valenta.