Kromě členů vedení města se památce válečných obětí přišli poklonit také někteří zastupitelé, zástupci Policie ČR i Hasičského záchranného sboru, studenti a ostatní veřejnost.

Věnec za statutární město k památníku spolu s primátorem Petrem Beitlem položili Soňa Paukrtová a Miloš Vele. Se svými květinami se připojili i ostatní přítomní.

Památník obětem 2. světové války vznikl v Rýnovicích již v roce 1948 na místě hromadného hrobu, v němž byli pochováni někteří z vězňů rýnovického pracovního tábora. V letech 2009 - 2010 byl městem renovován za finanční podpory Ministerstva vnitra a se spoluúčastí zemí zde pohřbených obětí.