Výrobky sklářské firmy Rautis z Poniklé na Semilsku jsou světovým unikátem. Vyrábí se už od konce 19. století a na základní výrobě se od té doby změnilo pramálo. I proto Muzeum Českého ráje v Turnově uspělo s žádostí o zapsání výroby vánočních ozdob ze skleněných foukaných perliček na seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.

„Je to velmi pozitivní zpráva, která ukazuje celému světu, že naše řemeslo se zachovalo. Není to jen ocenění našich výrobků, ale celého sklářského odvětví, jehož jsme součástí,“ sdělil jednatel firmy Marek Kulhavý.

Na zpracování nominace a následně na jejím doplnění pracoval kolektiv složený z odborníků Muzea Českého ráje v Turnově, Ministerstva kultury České republiky a Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici déle než dva roky.

„Museli jsme vyhodnotit, popsat a zdůraznit, v čem je tento nemateriální statek výjimečný a jedinečný v celosvětových souvislostech. Bylo to náročné, ale zároveň velmi zajímavé. Na přípravě dokumentů pro nominaci UNESCO se pracovníci našeho muzea podíleli už podruhé. První nominace, Geopark Český ráj, byla schválena v roce 2015, v tomto případě to bylo složitější,“ naznačila ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově Vladimíra Jakouběová.

Protože mezivládní výbor UNESCO zasedá jednou za dva roky, čekali na výsledek hodnocení až do letošního prosince. „Ale určitě to za to stálo. Pro firmu Rautis to představuje obrovské ocenění a kredit. Naše muzeum to považuje také za velký úspěch a ocenění naší odborné práce. Máme radost, že jsme byli s nominací ve světové konkurenci úspěšní,“ neskrývala radost Jakouběová.

Radost firmy Rautis na facebooku

Zpráva o zapsání na seznam UNESCO nenechala chladné ani představitele Libereckého kraje. „Je to skvělá zpráva. Jsem nadšená a blahopřeji Marku Kulhavému i jeho rodině. Je to velký úspěch a mezinárodní potvrzení unikátnosti jejich výroby. Toto ocenění přiláká do firmy Rautis a do Poniklé mnoho turistů. Budeme se snažit obci a panu Kulhavému být nápomocni,“ prohlásila náměstkyně hejtmana Květa Viklátová.

V seznamu nemateriálního kulturního dědictví UNESCO měla ČR doposud šest záznamů: slovácký verbuňk, masopustní obchůzky a masky na Hlinecku, sokolnictví, jízdy králů na jihovýchodě České republiky, česko-slovenské loutkářství a modrotisk. Vytváření ozdob z perliček je tak zápisem sedmým.

Tradice lidové výroby vánočních ozdob ze skleněných perliček, na kterou se specializuje firma Rautis, je spojena s módou zdobení vánočního stromečku v Evropě na konci 19. století. „Tehdy si skláři v oblasti Jizerských hor a v Podkrkonoší, kteří podomácku vyráběli foukané perly pro bižuterní průmysl, začali sami pro sebe z drátků a zbytků foukaných perel vyrábět ozdoby, kterými si přizdobovali vánoční stromeček,“ řekl mluvčí krajského úřadu Jan Mikulička.

Obliba perličkových kočárků, lokomotiv, hvězdiček či pavoučků rostla, a proto se ozdoby začaly vyrábět ve velkém. Ve 30. letech 20. století je firmy zabývající se jejich produkcí vyvážely do celého světa. Je tomu tak i dnes díky firmě Rautis manželů Kulhavých v Poniklé.