Pro menší obce je kvůli byrokratickým kličkám skoro nemožné dosáhnout na státní dotace. Ale o tomto problému si komplexně řekneme jindy.Ale třeba obec Plavy při rekonstrukcích objektů základní i mateřské školy jde raději cestou vlastních úspor.

Vytápět dvě budovy ZŠ Plavy už stojí nějaký peníz a proto bylo potřeba zmodernizovat kotelnu a na novějším objektu vyměnit okna. „O dotace jsme žádali neúspěšně dvakrát. Poprvé nám nedali ani vědět, podruhé jsme sice prošli, ale pak jsme nedosáhli na povinný počet šedesáti bodů," popisuje starostka Plavů Věra Mužíčková.

Protože ale byla již polovina března, zastupitelé obce se rozhodli řešit opravy z obecní kasy. „A už jsme si řekli, že o státní dotace se budeme ucházet jen v případech opravdu velkých investic. Za tu práci, námahu a vícenáklady to nestojí," vysvětlila Mužíčková.

Velkou zakázku tedy obec rozdělila do menších okruhů. Výběrovými řízeními se tak při rekonstrukci kotelny dostala obec na 480 tisíc korun, při výměně oken na 350 tisíc. „Když jsme si to spočetli, vše je o dost levnější, než kdyby byl projekt kompletní."

Překvapení ale na sebe nenechalo dlouho čekat. Ze Státního fondu životního prostředí náhle přišel tzv. registrační list, který potvrzuje, že obec kolečkem žádostí o dotace prošla. „Nereagovali jsme, v tu chvíli už jsme měli rekonstrukci rozjetou sami," sdělila Mužíčková.

Letos tedy opravili kotelnu a vyměnili okna. „Zbývá tedy fasáda, ale její oprava není letos nezbytná," doplnila starostka.

MŠ Plaváček

Ani mateřská škola Plaváček přes prázdniny „nebyla ušetřena" rekonstrukcí. „Na budově je nová fasáda. Okna jsme měnili také za vlastní prostředky loni," přiblížila Věra Mužíčková.

I v tomto výběrovém řízení byla obec úspěšnou, když vysoutěžila dvou třetinovou cenu oproti projektu.

Loni stihla obec i s přispěním rodičů vlastními silami vybavit i školkovou zahradu, což zahrnovalo i terénní úpravy nebo stavbu nového plotu.

Zkrátka: když se obec stará sama, mnohdy je na tom lépe, než když jen čeká na dotace.