Kapacitu budov současných mateřských škol již není možné navyšovat, tudíž vedení města muselo tento problém operativně řešit. Nejvhodnější variantou se nakonec ukázalo umístění odloučeného pracoviště mateřské školky na Základní škole Školní 700, kde se mohla k těmto účelům uvolnit jedna chodba se třemi třídami a sociálním zařízením.

Díky nutným stavebním úpravám přišla investičně tato akce město na cca dvě stě tisíc korun. „Díky tomuto neplánovanému výdaji se ovšem podařilo umístit do školek všechny děti s bydlištěm v Železném Brodě," vysvětlil starosta Železného Brodu André Jakubička.

„Pokud by se do budoucna počet dětí vrátil na původní úroveň, prostor by mohl být využíván například k zájmovým kroužkům," vysvětlil starosta další možnosti využití adaptovaných prostor.

Podobné problémy ale řeší i jinde. Jablonecký deník již informoval o nutnosti zřízení odloučeného pracoviště Mateřské školy Rychnov ve spádové obci Pulečný. Je ale skoro jisté, že odloučené pracoviště bude v provozu zřejmě jen příští školní rok. „Z matriky víme, že nastupují silné ročníky, mladších dětí je výrazně méně," doplnil František Chlouba, starosta Rychnova.