Taková skutečnost staví komoru do naprosto jiných personálních, organizačních i finančních poměrů. Ve jmenovaných státech má komora vedle „radnice" stejně vysokou prestiž nejen ve městě, ale i ve státě. A to u nás není. V Česku má komora čtrnáct tisíc dobrovolných členů, z velké části těch, které spojuje členství s jakousi stavovskou příslušností. Z větší části jde ale o členství spíše formální.

Čtrnáct tisíc je ale v tomto případě číslo velmi malé. V republice jsou totiž registrovány dva miliony podnikatelských subjektů. „Snažíme se naplňovat poslání hospodářské komory regionu Jablonec i Libereckého regionu velmi zodpovědně. „Nemáme takové podmínky a kompetence jako naši zahraniční sousedé a nelze proto všechny úkoly plnit na sto procent. Ale ten stěžejní, pomáhat podnikatelům, se nám daří na Jablonecku plnit," popsal poslání jablonecké hospodářské komory předseda Vladimír Opatrný.

Právě jablonecká komora patří v Libereckém kraji k nejaktivnějším. V České Lípě už neexistuje. Akční není ani v Turnově a v Semilech. Velké problémy má i liberecká. „Jablonecká komora má na svém kontě mnoho zajímavých akcí, které určitě přinesly své ovoce. Jedná se třeba o dialogy s představiteli veřejného života, ať už s politiky nebo s odborníky," objasnil Vladimír Opatrný.

K tomu ještě patří i každodenní práce organizační a administrativní ve směru k podnikatelům, legislativní informace či pořádání mnoha akcí právě pro regionální podnikatele.

Zdůraznil ale zároveň, že doposud zůstává nevyřešený zásadní předpoklad pro kvalitní činnosti komory. Jedná se o financování komorové sítě. S tímto úkolem se ještě dosud žádné vedení Hospodářské komory České republiky nedovedlo vypořádat.

„V regionu Jablonec poskytujeme kvalitní služby a každý podnikatel, který potřebuje poradit, se na nás může obrátit. Uděláme pro něj maximum," zakončil charakteristiku činnosti předseda.

Autor: Dagmar Březinová