Děti, které se rozhodly strávit podzimní prázdniny ve studijním středisku Oblastního spolku Českého červeného kříže v Jablonci, se přišly podívat na jablonecké pracoviště kriminalistických techniků. Děti pozorně poslouchaly to, jak se zajišťují stopy na místech činů a sledovaly ukázky praxe.

„Technici jim ukázali například zajišťování daktyloskopických a trasologických stop. Dále měly možnost porovnat rozdíly mezi pravou bankovkou a padělkem," přiblížila Dagmar Sochorová, mluvčí jablonecké policie. Na závěr si děti prohlédly služební vozidlo, kterým kriminalistický technik vyjíždí na místa činů zajišťovat stopy.

O svátku instruktoři ČČK připravili cvičení se zaměřením na poskytnutí první pomoci. Tam je přišel navštívit další policista, který dětem předvedl ukázku zadržení pachatele vloupání do motorového vozidla. Všechny děti byly nadšené a společně s instruktory i figuranty policistovi za skvělý zákrok proti pachateli zatleskaly. Na závěr všichni využili možnosti prohlédnout si služební vozidlo.

„Některé děti se i rozestoupily kolem policisty, který jim ochotně odpovídal na zvídavé otázky týkající se jeho policejní práce," přiblížila Sochorová. Poté se již všichni rozloučili, děti šly hrát sportovní hry a policista odjel na služebnu plnit další úkoly.