Obojí dělat podle zákona nesmí. Jako ředitel ale podle všeho někomu leží v žaludku.

Názorové obraty

Potvrzují to Mackovíkovy názorové obraty, kdy jeden den oznamuje rezignaci a druhý den ji bere zpět. Mackovíkovi totiž kdosi naznačil, že bude ze svého postu odvolán. Navíc se dozvěděl, že bude muset šetřit – rozpočet záchranky se snížil o pět procent.
Poslední kapkou byla žádost náměstkyně hejtmana Zuzany Kocumové (ZpLK), aby doložil jmenný seznam všech zaměstnanců. Libercem totiž kolují fámy, že jsou na záchrance údajně zaměstnány „černé duše" – lidi s platem, kteří zde ale nepracují. Mackovík nazval tuto snahu kádrováním.

„Slyšela jsem to opravdu z tolika stran, že jsem se rozhodla zjistit, nakolik je věc pravdivá. Zažádala jsem o počty zaměstnanců za posledních pět let, a to především na pozicích v administrativě, a výši vynaložených mzdových prostředků. Je za tím legitimní snaha vedení kraje ujistit se, že je s veřejnými prostředky nakládáno hospodárně. Reakce pana Mackovíka mé podezření jen zvýšila a naznačuje obavu z budoucích zjištění," podivuje se Zuzana Kocumová, hejtmanova náměstkyně pro zdravotnictví.
Liberecký deník zaslal řediteli záchranky několik dotazů, Mackovík ale namísto odpovědí zveřejnil jen všeobecné stanovisko, kde konstatoval, že zatím si ponechává obě funkce.

Ještě je čas

„S hejtmanem jsme se shodli, že stále je ještě čas asi dvou měsíců, do kterých mám možnost se rozhodnout, zda zůstanu ředitelem, nebo budu vykonávat mandát zastupitele. Budeme v tomto období vzájemně co nejvíce komunikovat," uvedl ředitel Mackovík, ale domněnky zatím nijak nerozptýlil.

Sám hejtman za Mackovíkem stojí, ale trvá také na tom, aby se včas rozmyslel, co chce dělat.

„Zatím jsme se domluvili, že rezignovat nebude. Nejprve s ním chci mluvit, probrat otázky rozpočtu a po Novém roce ať se rozhodne. Jeho odbornou erudici nezpochybňuji," podotýká Martin Půta (SLK).

Podobně mluví i Jan Korytář (ZpLK), který měl být podle Mackovíka tím, kdo mu naznačil, že bude ze záchranky odejit. Žádná čistka se prý konat nebude.

„Já osobně bych byl rád, kdyby zůstal zastupitelem, a to ze dvou hlavních důvodů: získal 4 000 preferenčních hlasů, což je čtvrtý nejlepší výsledek ze všech kandidátů, a pokud by odstoupil, nahradil by ho bývalý bachař Vondruška, který získal navíc hlasů desetkrát méně. O žádné vyhrožování nešlo, naopak jsem řekl, že pokud jde o mě, budu prosazovat, aby mohl i nadále působit na odpovídajícím místě v ZZSLK," vyjádřil se Korytář.

Důvodem k názorovým obratům Mackovíka může být podle Zuzany Kocumové napojenost na bývalé vedení kraje, které jej na záchranku bez výběrového řízení dosadilo.

„Myslím si, že u pana Mackovíka není problém v jeho oddanosti záchrance, ale spíše v tom, že se nedokáže odpoutat ze sféry vlivu ČSSD a neustále používá záchranku 
k politickým bojům. Nejednou jsem měla pocit, že v osobním setkání proti mně stál někdo jiný, než kdo byl potom podepsán pod články a tiskovými prohlášeními," sdělila náměstkyně.