Setkala se například s hejtmanem Martinem Půtou, primátorem Jablonce Petrem Beitlem ale i frýdlantským Danem Ramzerem či s představiteli hospodářské komory Oskarem Mužíčkem.

„V Jablonci se seznámila s historií a současností průmyslové výroby regionu a dále s činností sítě kontaktních center česko polské hospodářské spolupráce a dalších organizací, které zabezpečují rozvoj obchodních vztahů a odstraňování překážek v obchodní výměně," přiblížil Mužíček. Rada Wojciech Pagowski konstatoval, že současná obchodní výměna je nejvyšší v historii a naše státy jsou na prvních místech v přehledu exportu i importu.

„Velvyslankyně přislíbila pomoci při řešení problémů a doufá, že se budou řešit daleko rychleji než například výstavba silnice z Hrádku do Žitavy, která trvala více než deset let," doplnil Mužíček. Velvyslankyně navštívila i Muzeum skla a bižuterie, kde se seznámila se vznikem a rozvojem sklářství v regionu a také se současnou výrobou.

Při setkání s hejtmanem v Liberci se jednání zúčastnili i další hosté. Hejtman nastínil několik akcí, na kterých by měla a mohla polská strana s českou i saskou spolupracovat. Například šlo o železniční trať a zastávka na trase z Hrádku and Nisou do Žitavy, trať do Sklářské Poreby i dokončení silnice z Bílého Kostela přes Hrádek do Žitavy.

Starosta Frýdlantu upozornil na problémy kolem elektrárny v Turowě a hrozbu instalování 98 větrných elektráren v její blízkosti. Pozval velvyslankyni na Frýdlantsko, aby situaci zhlédla na vlastní oči. Hejtman jako předseda české části Euroregionu Nisa pozval Grazynu Bernatowitz na každoroční zasedání prezídia ERN.

„Měl jsem z jednání velmi dobrý pocit. Paní velvyslankyně se zajímala o česko-polsko-saskou spolupráci a má velký přehled o možnostech ji uskutečňovat," řekl hejtman Martin Půta.