Liberecký kraj jako jeden z účastníků tohoto řízení se proti rozhodnutí odvolá. Podobně chce postupovat organizace Greenpeace, která tvrdí, že „rozhodnutí porušuje práva lidí a přehlíží významné negativní vlivy, které by důl v okolních zemích způsoboval, a to především hrozbu, že by kvůli těžbě mohlo 30 tisíc lidí na české straně hranice přijít o pitnou vodu i vodu v krajině.“

Polská strana vydala souhlasné stanovisko s rozšířením dolu 21. ledna. Kraj to zjistil ve spolupráci s právnickou společností Frank Bold Advokáti a informoval o tom Ministerstvo životního prostředí (MŽP), to bylo následně Polskem oficiální cestou vyrozuměno až několik dní po vydání rozhodnutí. Dokumentace, která byla MŽP ČR se zpožděním poskytnuta, je v polském jazyce. Zároveň bylo rozhodnutí o rozsahu 170 stránek vydáno pouze několik hodin poté, co v Německu skončila lhůta pro podávání připomínek.

Nezpracované připomínky

Dokud nebude rozhodnutí přeložené do češtiny, není tak podle Nikol Krejčové z Greenpeace úplně jisté, jak se polská strana vyrovnala s českými připomínkami, respektive jaká opatření navrhla, aby došlo ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí v českém pohraničí. Kraj tvrdí, že Poláci připomínky české strany do dokumentace nezapracovali. „Naše připomínky a oficiální nesouhlas České republiky Poláci prakticky nevzali v potaz a německé připomínky s ohledem na ten časový rozestup zřejmě ani neviděli. My se ale budeme i nadále bránit všemi dostupnými prostředky. Chceme získat garance, že vliv pokračující těžby nebude mít dramatický dopad na obyvatele a životní prostředí na české straně. Také požadujeme kompenzace, které umožní vybudovat náhradní zdroje vody. Není možné čekat do poslední chvíle a doufat, že žádné negativní změny v okolí dolu nenastanou. Proto se proti rozhodnutí určitě odvoláme. Zároveň věříme, že do celého řízení vstoupí aktivně Evropská komise,“ objasnil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Rozhodnutí EIA bylo vydáno s doložkou přímé vykonatelnosti, což znamená, že je pravomocné bez ohledu na podaná odvolání. Polsku tak nyní nic nebrání ve vydání samotného báňského rozhodnutí o prodloužení těžby, jehož bylo kladné rozhodnutí EIA podmínkou.

„Je vidět, že pro polské úřady nemají životy lidí žijících v pohraničí žádnou váhu. Proto se obracíme na orgány Evropské unie, aby se místních z Hrádecka a Frýdlantska v tomto sporu zastaly a zajistily, že kvůli těžbě uhlí neskončí bez vody. Doufáme, že se české ministerstvo životního prostředí přidá a podnikne na evropské úrovni také všechny možné kroky, aby práva českých občanů ochránilo,” řekla Nikol Krejčová, koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace.

Na Ministerstvo životního prostředí se obrátil i Liberecký kraj. Ten chce, aby MŽP i nadále po Polsku žádalo úpravu záměru tak, aby neměl negativní vliv na Českou republiku a její občany a požadovalo související záruky a kompenzace. „Vláda musí dát Polsku i Evropské unii jasně najevo, že proti tomuto jednostrannému postupu, který porušuje unijní i mezinárodní právo, ostře protestuje, a že na požadavcích uvedených v negativním stanovisku stále trvá. Samozřejmě, že nás velmi trápí otázka kompenzací nebo zajištění náhradního zásobování pitnou vodou a vítám všechny kroky ministerstva, které posílí monitorovací sítě měřící hlučnost a prašnost v okolí nejbližších českých obcí,“ vysvětlil hejtman Půta.

Rozhodnutí ve prospěch Polska

V procesu plánovaného rozšíření a těžby na dole Turów jde už o druhé negativní rozhodnutí polských úřadů vůči námitkám z české strany. Loni v létě zastupitelstvo Bogatynie schválilo změnu územního plánu bez vypořádání připomínek české strany. Změna, která upravuje rozšíření hnědouhelného dolu Turów o 14,6 hektaru směrem k hranicím, přišla nečekaně stejně jako rozhodnutí EIA. „Nečekal jsem nic jiného. Je nutné si uvědomit, že o polském dolu, který provozuje polská polostátní firma PGE, rozhodují polské úřady, jejichž zájmem je, aby důl pokračoval v těžbě uhlí, které spálí v přilehlé elektrárně,“ okomentoval situaci Štěpán Kobrle z Višňové. Ta je jednou z obcí, které hrozí možná ztráta podzemní vody jako následek těžby v Polsku.

Kromě stížnosti k Evropské komisi se Greenpeace společně s Libereckým krajem a místními dotčenými obcemi obrací peticí na členy a členky Evropského parlamentu. Petici je možné podepsat na adrese www.stopturow.cz a na různých místech Libereckého kraje do konce ledna. Již nyní má přes 6000 podpisů.