Co si můžeme pod pojmem klinické logopedie představit?
Je to v podstatě terapie s pacientem, kde se soustředíme na nápravu motorických řečových a také jazykových poruch. Ty nejčastěji vznikají právě poškozením mozku v důsledku cévních mozkových poruch, nádorů, traumat nebo degenerativních onemocnění.

S jakými pacienty přicházíte nejčastěji do styku?
Logopedickou péči poskytuji napříč celou nemocnicí. Nejčastěji se jedná o pacienty z neurologie a z oddělení následné péče.

Jak samotná terapie probíhá?
Zajišťuji komplexní péči, jak tedy diagnostiku, tak samotnou terapii. Má práce pokrývá zejména motoriku mluvidel, svalových skupin podílejících se na dýchání, mluvení a příjmu potravy. Dále se starám obecně o všechny komunikační modality jako je řeč, schopnost a dovednost číst, psát a počítat, nácvik psaní i o ostatní funkce podílející se na řečové komunikaci, tedy zrakovou, sluchovou percepce, psychické funkce jako je například paměť a pozornost.

Jak pacientovi co nejrychleji pomoci? Kdy se s terapiemi začíná?
Péči u dospělých lidí s neurogenními poruchami komunikace je nutné zahájit co nejdříve, ideálně již na oddělení jednotky intenzivní péče. Logoped zde provádí komplexní vyšetření řeči, nejen mluvení, ale i čtení a psaní, a zjišťuje, co je třeba zlepšit a jakých metod k tomu využít.

V tomto ohledu je často zmiňován pojem dysfagie, co znamená a v čem spočívá?
Jde o poruchu polykání. Objevuje se u více než poloviny pacientů po cévní mozkové příhodě. Je to podceňovaná diagnóza, která v případě aspirační pneumonie (akutní zánět plic vzniklý v důsledku vdechnutí tekutin, částic nebo výměšků do dolních dýchacích cest pozn. red.), může způsobit i smrt. Logopedická terapie je tedy zaměřena primárně na stimulaci svalů, které se podílejí na polykání, nácvik koordinace dechu, technik, vhodné polohy a způsobu polykání.

Co musí člověk splnit, aby se práci logopeda mohl věnovat?
Po absolvování příslušného magisterského studia musí získat úvazek v rezortu ministerstva zdravotnictví, přičemž musí absolvovat náročnou přípravu formou postgraduálního vzdělávání. Nakonec musí logoped složit závěrečnou atestační zkoušku, za podobných pravidel a podmínek, jako je tomu u lékařů. Českolipskou nemocnici jsem si za své pracovní místo vybrala nejen z důvodu, že se zde mohu profesně realizovat, ale zároveň i vzdělávat. Nemocnice s poliklinikou v České Lípě je totiž zároveň vzdělávací zařízení v tomto oboru, působí zde odborný garant, uznávaná kapacita v oboru klinické logopedie, Karel Neubauer.