Prosečská kaplička pochází z 16. století a dlouho byla ve špatném stavu, v roce 2013 již hrozilo zřícení.

„Její chátrání trápilo i obyvatele Proseče, kteří na její neutěšený stav často poukazovali i na setkáních vedení města s občany," popsala Markéta Hozová, mluvčí jabloneckého magistrátu.

Velký význam

Kaplička ale nebyla v majetku města a proto nebylo možné s ní cokoli dělat. Po projednání s orgány státní památkové péče, Národním památkovým ústavem a majitelem byla kaplička v prosinci 2012 prohlášena za kulturní památku a došlo k dohodě s majitelem, že ji městu daruje.

„Město samozřejmě nemá možnost získat do vlastnictví všechny zchátralé památky na svém území, o které se majitelé nestarají a opravovat je, ale zde jsme si uvědomovali význam kapličky pro obyvatele Proseče," popsal primátor Petr Beitl. Kaplička je podle odborníků významným krajinotvorným prvkem a dokladem lidového stavitelství.

Celková rekonstrukce

Město získalo na opravy i dotaci Ministerstva kultury. Zabezpečovací práce byly zahájeny ještě vloni na podzim, kdy byla kaplička staticky zajištěna a v letošním roce došlo k její celkové rekonstrukci včetně výměny střechy a odvodnění. Interiér kaple budou chránit stylové dubové dveře.

„Vzhledem k regionálnímu významu jsme požádali o spolupráci církev a necháme kapličku vysvětit. Dá se předpokládat, že veřejnost tuto iniciativu ocení. Již před definitivním dokončením stavby se v kapličce objevily květiny a křížek," přiblížil primátor Beitl. Ke slavnostnímu vysvěcení a symbolickému předání klíčů od kapličky prosečským obyvatelům dojde v pátek 5. září v 15 hodin.

Prosečská kaplička je nejmenší svého druhu na území Jablonce. Druhá podobná se nachází ve Mšeně v Palackého ulici, ta patří rovněž městu. Rekonstrukce stála 310 tisíc korun. 150 tisíc platilo město a 160 000 činila dotace Ministerstva kultury.