Hrábě na štítech budov obecních úřadů bylo možné ve středu tohoto týdne spatřit po celé republice. Na Jablonecku třeba v Jenišovicích nebo Plavech.O co šlo? Obce, které sympatizují s takzvanou Druhou zlínskou výzvou, protestovaly proti systému rozdělování dotací a jejich následné kontrole.

„Dotace na hřiště nám kontrolovalo ministerstvo již potřetí a to pět let po vybudování. Museli jsme doložit i obálky z výběrového řízení," kroutí hlavou Věra Mužíčková, starostka obce Plavy.

Na štít úřadu vedle vlajky obce ve středu instalovali chlapi ze zdejších technických služeb hrábě. tedy hrábě nic moc, kolíky vylámané. „Dali jsme hrábě staré, protože nové my venkovani potřebujeme na práci," smála se Mužíčková.

Celou akci doprovázela po celé republice silná hesla. „Jak ponižující je žebrání o dotace, doprošování se každé koruny! Jak velkou moc nad námi mají všichni ti, kteří o přidělení dotací rozhodují, na jejichž vůli ty či ony peníze do obce /ne/doputují. Proto se tito „mocipáni" nechtějí programových dotací vzdát a přímé dotace dlouhodobě zavrhují. Konec hrabivosti nenasytných!"

Současný systém dotací je podle starostů malých obcí nepřehledný, nevyhovující, zbytečně administrativně složitý a náročný.

Obce jsou nuceny vynakládat prostředky na projekty a zpracování složitých žádostí a duplicitních příloh k žádostem, stohy nesmyslných dotazníků vše nejlépe ve trojím vyhotovení.

A proto má Druhá zlínská výzva takový ohlas mezi malými obcemi. Tisíce se jich připojily k výzvě, která bojuje proti systému dotací.