V útrobách státního okresního archivu spočívá čarodějná kniha zvaná Smržovský grimoár. Kniha byla nalezena roku 1929 v dnes již neexistujícím Lučním mlýně na Smržovce. „První ji tam objevil řídící učitel pan Meissner ze Smržovky. Pustil se do přepisu špatně čitelného rukopisu a po několika letech jej publikoval v jednom německém vlastivědném časopisu. Předtím, asi v pětadvacátém roce, ji též konzultoval s již jednou zmíněným celním ředitelem panem Eckhardtem. A ten byl přímo nadšen. Zjistil totiž, že smržovský rukopis, na rozdíl od všech čarodějných faustovských knih, obsahuje navíc i takzvaný Klíč," přiblížil ve svém díle Ladislav Loutchan, který Smržovský grimoár přeložil a před lety vydal v omezeném nákladu.

Kniha upozorňuje na vážná nebezpečí v případě jejího zneužití. Některé pasáže přímo hrozí i smrtí. „Pan Fišer, majitel Lučního mlýna, jen s těžkým srdcem rukopis věnoval panu Meissnerovi. Věděl velmi dobře, že kniha nesmí být předána druhé osobě. Mnozí to budou brát jako pověru, ale fakta jsou nepopiratelná. Luční mlýn totiž v r. 1947 do základů vyhořel," vypráví Loutchan.

Pavel Pilz, archivář Státního okresního archivu Jablonec pohovoří o historii a zajímavostech spojených s touto knihou již v pátek 13. července od 16 hodin. Přednášky v Kittelově muzeu se zúčastní i Ladislav Loutchan a Jindřich Kallwach, kteří v roce 2002 nechali knihu přeložit do češtiny a v omezeném nákladu vydali.

Asi 50 listů silného ručního papíru je popsáno německým rukopisem s magickými symboly, pantakly a pečetěmi sloužícími k vyvolání ďáblů. Dle některých pověstí ji vlastnil i sám doktor Kittel (1704-1783).

Výstava knihy bude probíhat v Kittelově muzeu od 14. července do 5. srpna. Denně od 10.00 do 18.00 bude vystavena faksimile knihy včetně vysvětlující expozice.