Městskou kasu tato prestižní změna kvůli výměně informačních tabulí, hlavičkových papírů a razítek zatíží investicí v řádu několika desítek tisíc korun.

V platech úředníků by se nic měnit nemělo. „Na mzdy úředníků a zaměstnanců úřadu je v městském rozpočtu vyčleněn zastupiteli odhlasovaný balík peněz a pokud dojde k nějakým změnám, pak jen v rámci této částky,“ sdělil tajemník magistrátu města Jablonec Marek Řeháček.

U představitelů města už to ale bude jinak. Jejich měsíční odměny totiž vychází z nařízení vlády a jsou vyčíslené v tabulkách Ministerstva vnitra. Zatímco starostovi a místostarostům plat stoupal s rostoucím počtem obyvatel, měsíční odměny primátora a náměstků ve městech do sta tisíc obyvatel jsou fixní. A podle ministerských platových tabulek si primátor a jeho náměstci na odměnách polepší o zhruba pět tisíc korun. Vzhledem k nedávným vládním škrtům ale bude nový plat primátora srovnatelný se mzdou starosty v minulém volebním období.

Se statutárním městem jinak pro Jablonec nepřichází změna právní formy ani IČ. O případném územním členění města by muselo rozhodnout zastupitelstvo. Rozčlenění na samostatné městské části totiž není povinností statutárního města.

A výhody? „Zisk titulu statutární město je prestižní záležitostí a Jablonci se dostane větší pozornosti v různých statistikách, které jsou důležité i pro rozvoj města. Nezanedbatelnou výhodou je, že energetická koncepce města, která dosud sloužila jen jako podklad pro tvorbu územního plánu, bude jeho pevnou součástí,“ říká primátor Petr Beitl. Lepší by mělo být i zajištění dopravní obslužnosti.

Jablonec se snažil stát statutárním městem už v roce 1990, ale uspěl až po více než dvaceti letech.