Tři měsíce nemusí kupovat ošetřovací materiály. Za získané peníze z aukce dřevěných soch a drobných předmětů, které vyrobili v pátečních dílničkách.Sympozium Desná 2012 s podtitulem Ladné tvary pro křídla oficiálně skončilo předáním šeku s částkou přesahující 63 tisíc korun neziskové organizaci DebRA, prodej soch ale trvá. „Již nyní máme třeba čtyři vážné zájemce o další velkou sochu. Získá ji ten, kdo nabídne více," popsala Ivana Fišerová z desenského Kulturního střediska, které Sympozium připravilo již po jedenácté.

Vybraná částka je drobným zklamáním, když v uplynulých letech dosahovala výše výtěžku mnohokrát přes sto tisíc korun. „Projevuje se krize, svůj vliv mělo jistě i utkání našich hokejistů na mistrovství světa. Zájemci ale již volají, zcela jistě se něco ještě prodá," sdělil Marek Pieter, starosta města Desná.

Po celé konání dřevosochání přálo počasí, což nebylo v uplynulých letech pravidlem. „Potěšil mne i zájem řezbářů, když jsme tu po letech přivítali i několikanásobného mistra Evropy Martina Komárka. Řezbáři měli chuť tvořit, což se projevilo i tím, že někteří zvládli za týden vytvořit třeba i tři sochy," přidal postřeh Marek Pieter.

Sám vydražil dláto, kterým se sochy tvořily. „Mám doma z předchozích ročníků již tři sochy, už je nemám kam dávat," přiblížil.

Na aukci byly přítomny i ženy z vedení neziskové organizace. Sympozium se jim líbilo. „Výtěžek znamená obrovskou pomoc pro nemocné. Peníze budou mezi ně rozděleny na nákup ošetřovacích pomůcek," přiblížila Magda Hrudková z organizace DebRA.

Příjemně ji překvapil zájem účastníků dřevosochání o nemoc motýlích křídel, z latinského pojmenování zkráceně EB. „Při aukci jsme stály trochu stranou, když za námi přišel jeden ze řezbářů s tím, zda by si nemohl o nemoci pohovořit více. Velký zájem projevil i zdejší starosta," přiblížila Hrudková.

Zároveň upřesnila počty pacientů s touto vzácnou nemocí. „V Česku je jich na dvě stě padesát, závažnou formou pak trpí přibližně polovina," sdělila.

Některými informacemi o vzácné nemoci byl překvapen i Marek Pieter. „Nemoc jsem znal z televizních dokumentů, ale nevěděl jsem, že to není problém jen kůže. Napadá i orgány. Nemocný třeba nemůže jíst tvrdý chleba, protože by si mohl roztrhnout jícen," popsal jednu z věcí, o nichž v Riedelově vile vyprávěla jedna z pacientek trpících nemocí EB.

Zájemci o další finanční pomoc nemocným mohou sledovat webové stránky Sympozia www.sympozium-desna.cz, města i facebookovou stránku akce, kde budou díla ze Sympozia Desná 2012 nadále nabízena k prodeji.