„Domácí péče o seniory nebo nemocné členy rodiny je ve společnosti tak trochu opomíjená, přitom se v určitém období života týká každého z nás. I když jsou služby poskytované různými ústavy a organizacemi kvalitní, láskyplnou a zodpovědnou péči v domácím prostředí nahradit nemohou. Navíc je dobrým signálem pro naše děti a v neposlední řadě šetří celé společnosti finanční prostředky," shrnuje primátor Jablonce Petr Beitl důvody, proč jej projekt zaujal.

Cyklus pěti kurzů a seminářů se v Jablonci uskuteční pod záštitou města ve spolupráci Diakonie ČCE a Centra sociálních služeb. Jednotlivé tematicky zaměřené semináře se konají od 19. října do 23. listopadu 2013 v prostorách Spolkového domu. „Jedná se o ojedinělý projekt, který je určen nejen pečujícím laikům, ale i dalším zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří chtějí být vybaveni informacemi z oblasti péče a chtějí být připraveni," popisuje projekt ředitelka jablonecké Diakonie ČCE Michaela Albrechtová.

Vedení jablonecké radnice věnuje sociálním službám velkou pozornost. I přes napjatý městský rozpočet, který je v současné době zatížen splátkami úvěrů z minulých let, se snaží poskytovat organizacím poskytující sociální služby maximální podporu. V širokém spektru sociálních služeb, které jsou na území města poskytovány, nechybí ani odlehčovací služba.

Ta nabízí pečujícím rodinám po přechodnou dobu možnost převzít péči o seniora či zdravotně postiženého příbuzného.

„Po dobu maximálně jednoho měsíce zajistíme uživateli jak celodenní péči, tak bezpečné a příjemné prostředí s důrazem na udržení dobré psychické kondice a posilování a udržení jeho schopností a dovedností," popisuje službu ředitelka Centra sociálních služeb Naďa Jozífková.

„Odlehčovací službu vnímám jako prevenci dlouhodobých pobytů v sociálních zařízeních a aktivita Diakonie ČCE v projektu Pomáháme pečovat je vítaným doplněním služeb pro pečující rodiny v Jablonci a okolí,"konstatoval primátor Beitl.