V roce 2010 žádalo město o dotace na výstavbu dopravního terminálu. Se žádostí ve velké konkurenci neuspělo, protože finanční objem žádostí převyšoval 830 milionů korun, zatímco na dotaci byla vyčleněna polovina miliardy. Z devatenácti žádostí tak bylo vyhověno pouze deseti žadatelům, mezi nimiž Železný Brod chyběl.V současné době je ale otevřena možnost na projekt získat další dotace. „Abychom uspěli, rozhodli jsme se již v loňském roce rozsah projektu zredukovat na nejnutnější stavby, které zahrnou výstavbu nástupních míst do autobusů podél budovy železniční stanice a obratiště autobusů včetně odstavných stání za budovou nádraží," sdělil starosta města André Jakubička.

Součástí projektu bude úprava Nádražní ulice včetně vybudování chodníku směrem k Masarykově ulici a oprava mostu přes Brodecký potok. „Zredukováním rozsahu staveb směřujeme ke snížení stavebních nákladů a tím i zredukování finančního podílu města v případě získání dotace," přiblížil Daniel Mach, vedoucí odboru územního plánování a rozvoje města železnobrodské radnice.

Město musí z vlastního rozpočtu do projektu investovat minimálně patnáct procent nákladů. „To znamená, že pokud bychom investiční náklady snížili na například padesát milionů korun, což je zhruba polovina původního rozpočtu, vlastní podíl města by i tak činil minimálně sedm a půl milionu, což je poměrně značná částka," popsal Jakubička.

Co se starým?

Velkou neznámou zůstává přestavba stávajícího autobusového nádraží, s čímž se v původním projektu počítalo. Podle předběžného stanoviska Úřadu regionální rady NUTS II Severovýchod by dotace měla být poskytnuta přednostně na přestupní dopravní terminály, tedy jen na část projektu. „Jednáme se zpracovatelem dotace o možnosti zahrnout do projektu i přestavbu autobusového terminálu, abychom zkultivovali také tuto část města," popsal Jakubička.

Případná stavba terminálu u vlakového nádraží se dotkne obyvatel nejbližších panelových domů sídliště Na Vápence. „Proběhlo jednání s obyvateli, abychom v rámci zpracování dokumentace nenavrhli řešení, které by se negativně dotýkalo jejich životních podmínek," popsal Mach.

Žádost o dotaci bude podána nejpozději 15. června, o výsledku bude pravděpodobně rozhodnuto nejdříve na podzim letošního roku.

„Protože se jedná o poslední možnost dotace v současném programovacím období čerpání dotací z Evropské unie, budeme se muset v případě neúspěchu zabývat tím, jak celý prostor příchodu a příjezdu k nádraží řešit," míní starosta. Současně také tím, jak upravit stávající autobusové nádraží.

„S řešením si ale počkáme na definitivní rozhodnutí o dotaci do letošního podzimu," doplnil starosta André Jakubička.