Právě firma z laponského Rovaniemi tvrdí, že je schopna ostravské laguny zlikvidovat, aniž by musel vzniknout nějaký další Geobal a dovážet se na Mostecko. Tím pádem by nebylo nutné kaly spalovat v čížkovické cementárně na Litoměřicku.

„Zkoušeli jsme paliva Geobal 1,2,3,4 a vždy jsme zjistili, že nehoří. Toto palivo například do elektrárny Dětmarovice dodávali tak, že Geobalem cukrovali palivo na pásu a dělali, že něco spálili. Jakmile se podíl tohoto paliva zvyšoval, tak se projevila vlastnost, o které se vědělo předem, že se tvoří shluky a slepence. Ty přestávají hořet. Takže v práškovém kotli se to použít nedá, ve fluidním kotli se nám to slepí, čili neví se, co s tím," říká děkan Strojní fakulty ČVUT profesor František Hrdlička.

Ach ten Geobal…

„Jediná cesta byla, že se to přidávalo do paliva v čížkovické cementárně. Dokonce se to nedalo používat nikde jinde, protože čížkovická cementárna má míchací zařízení, jsou v rotační peci vysoké teploty, dojde k vyhoření Geobalu, ale nesmí ho být zase tolik, aby neovlivnil vlastnosti slínku. To byla jediná cesta pro Geobal, která se ukázala jako schůdná. Potvrdilo se, že to není produkt, který se může používat jako standardní palivo," konstatuje František Hrdlička z ČVUT.

A tak se stát, potažmo státní podnik Diamo, rozhodl, že se 110 tisíc tun kalů, neboli Geobalu 4 doveze přes celou republiku z Ostravy do Litvínova, aby se kaly poté vozily do Čížkovic. „Náhle se zjistilo, že těch kalů je víc, než se uvádělo. Stále jich je významné množství a nebylo dobře, že se kaly převážely přes celou republiku. Je tady technologie Savaterra, kterou lze použít ve spojení s jinou technologií (Hedviga), protože kaly s Ostrama obsahují velké spektrum znečišťujících součástí, které obsahují těžké složky," říká děkan Strojní fakulty ČVUT. „Ty lehké lze využít jako palivo a těžké složky se likvidují technologií Savaterra."

I podle vedoucího Ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší VŠCHT docenta Karla Ciahotného je technologie zajímavá z několika důvodů. „Lze ji použít na místě ostravských lagun, lze ji dopravit a vyčištěné zeminy opět použít na tom samém místě," konstatuje.

Vyzkoušený stroj

Zařízení Savaterra je nyní v provozu například ve finském Kemi, ve dvacetitisícovém průmyslovém městě u švédských hranic na pobřeží Botnického zálivu.

Finská technologie funguje na principu přímé kontinuální vysokoteplotní termické desorpce. Na začátku procesu jsou kontaminované zeminy prosíťovány a rozemlety. Pokud je zemina výrazně kontaminována třeba 50 % objemu je kontaminant, pak musí dojít ke smíchání s čistou zeminou, aby se podíl kontaminace snížil na přípustnou mez okolo 20 %.

„Proto má násypka dvě síta, na jedno sypeme kontaminovanou zeminu a na druhé dle potřeby čistou. Dále je ze zeminy odstraněn veškerý kovový odpad a předměty větší než 10 cm, pak pásovým přepravníkem zamíří do rotační pece. Z ní po termickém procesu odpadne vyčištěná zemina, která je chlazena," vysvětluje technický ředitel Savaterra Oy Jussi Uotila v areálu, kde se čistí kontaminované zeminy.

Kontaminant je odsát do cyklony, kde jsou z něho odloučeny prachové částice, pak do oxidizéru, kde je rozložen v teplotě 800 až 1150 stupňů Celsia. Uhlíkaté řetězce a na ně navázané prvky či sloučeniny jsou zde roztrženy. „Při ohřátí zemin se často uvolňuje vodík obzvláště, pokud je vysoká přítomnost síry, ale v našem zařízení je vítán, protože podpoří proces rozkladu v oxidizéru." říká Jussi Uotila.

Následně musí dojít k ochlazení na teplotu okolo 200 stupňů, aby s plynem šlo dále pracovat. „Prochází pak filtrací a dochází k dalšímu odloučení mikroskopických prachových částic a následně jdou do pračky, kde dojde k odloučení posledních příměsí. Prací směs se nastavuje dle kontaminantu, jsme schopni zde odloučit veškeré zbytkové kontaminace. Nakonec se z komína valí masivní vodní pára, která splňuje veškeré emisní limity," dodává technický ředitel Savaterra Oy Jussi Uotila.

„Tento stroj je mobilní, je na kolečkách. Přiveze ho 16 velkých kamionů a zařízení se postaví v Ostravě. Stroj byl použit na mnoha sanacích, splňuje veškeré limity Evropské komise, má za sebou pročištění více než jednoho milionu tun kontaminovaných zemin o jeho vhodnosti a funkčnosti nemůže být pochyb," tvrdí Aleš Grof z projektového týmu Skanska Savaterra Hedviga.

Není nutný vývoj

„Čištění zemin je součástí sanace lagun, jejichž obsah je částečně tekutý a částečně tuhý. Ty se rozloží pomocí pyrolytické jednotky, ta společnosti Hedviga je v tuto chvíli vyzkoušená, není ale certifikovaná. Je možné dodat z Finska mobilní pyrolytickou jednotku, která je odzkoušená a certifikovaná, stejně jako linka Savaterry. Kaly se přepracují na pyrolytický olej. Tento produkt už je odzkoušený. Máme z Finska potvrzeno, že pyrolytický olej vyrobený z kalů je vhodné palivo pro technologii Savaterra.," říká Aleš Grof.

„V Ostravě by se olej v lagunách přepracoval na pyrolytický olej, ten by šel do linky. Přínos je v tom, že technologie Savaterra funguje. To, co je nyní od Geosanu v Ostravě, to nefunguje. Nejsou nutné státní peníze na vývoj a na výrobu zařízení. Výhoda je v tom, že by se to zlikvidovalo v Ostravě na funkčních zařízeních a výhoda pro Ústecký kraj je v tom, že se to nemusí dovážet a spalovat v Čížkovicích. A nikdo nemusí experimentovat, jestli se oprava nefunkčního zařízení podaří, nebo ne," dodává Aleš Grof z projektového týmu.

„Koncept je tento: Sludge bychom „prohnali" pyrolytickou jednotkou a rozdělili na pyrolytický olej a plyn, který by nám vyráběl elektrický proud pro pyrolytickou pec. Zbyl by nám olej a pevný zbytek. Ten bychom přidali ke kontaminovaným zeminám a pročistili jej v zařízení Savaterra. Olejem bychom provozovali linku Savaterra."

Technický ředitel Savaterra Oy Jussi Uotila pro Deník říká:

„To co je v Ostravě, jsme měli i ve Finsku"

Rovaniemi - Technický ředitel finské firmy Savaterra Oy Jussi Uotila se byl v Ostravě podívat na tamní laguny. V současnosti se v areálu po bývalé chemičce Ostramo nachází zhruba 100 tisíc tun kalů, které je nutné zlikvidovat. „Dva naše stroje by to zvládly za půl roku," tvrdí.

Co je Savaterra?
Je to rodinná firma, která je součástí Sava Group. Skupina se věnuje širokému spektru činností. Mezi ty hlavní patří oblast strojírenství. Vyvíjíme zařízení pro různé účely. Věnujeme se třeba enviromentálním řešením. Dále obchodu nebo třeba turismu, máme například v Laponsku hotely.

Znáte laguny v Ostravě? Jste schopni tamní laguny vyčistit?
Byli jsme se na místě podívat. Je to stejný případ jako jsme měli ve Finsku, kde byla znečištěna půda. Vyčistili jsme 175 tisíc tun kontaminované zeminy, ve které bylo skoro 22 až 25 procent oleje. Takže ano, jsme schopni tu zakázku zvládnout.

Za jak dlouho? Ostravský problém je totiž dlouhodobý.
Dva stroje by to zvládly za půl roku. Je to bezpečné, nehlučné, splňuje to předpisy EU, jsou neustále kontrolovány.

Teď jsou tam laguny oleje a kontaminovaná zemina různými nebezpečnými látkami. Co vaše technologie vlastně vyrobí?
Finálním produktem je čistá hlína.

Jak dlouho se věnujete sanací kontaminovaných půd?
Od roku 2000. O osm let později jsme se začali věnovat i využíváním čistírenských kalů. Máme například areál u Helsinek, kde vyrábíme hnojiva.