Kolik pedagogů zamířilo do Jablonce?

Šedesát ředitelů a dalších vedoucích pracovníků ze středisek volného času a domů dětí a mládeže z celé České republiky se sešlo v Jablonci na managerském školení.

Jaký měli program a kdy začal?

Začal ve Vikýři prohlídkou prostor. Mimo to byl pro přítomné připravený program, který prezentoval jeho činnosti, kroužky, naše zvířátka, akce, hry na pobytové tábory, skákací boty, nízká lana, vnitřní dokumentaci i výroční zprávy a další aktivity naší organizace. V rámci programu navštívili i výstavu Skřítka pastelky, kde nám ředitelé dávali zpětnou vazbu, tedy benchmarking na návštěvu Vikýře. Potom odjeli na horskou chatu Jarmilka na Bedřichově, kde se školili denně až 12 hodin.

Modul managerského školení ukončili v pátek odpoledne. Skupina se skládala ze tří podskupin, z nichž každá probírala různá témata odděleně. V naší skupině to byla motivace a stimulace pracovníků, hodnocení a legislativa školských zařízení.

Co se jim nejvíce líbilo?

Ve Vikýři ocenili domácí prostředí, nově zrekonstruované prostory, ale nejvíce nadšení byli z našeho personálu, a to jak pedagogických, tak i nepedagogických pracovníků. Chválili jejich vstřícnost, pružnost reagovat na přání zákazníků, jejich úsměvy. Těch pochval bylo opravdu mnoho, což mě, jako jejich ředitelku, velmi hřálo u srdce.

Na Bedřichově jsme v jeden den o poledním klidu navštívili bobovou dráhu. Z toho si všichni odnesli hodně zážitků. Večer po výuce, která trvala i do 22 hodin, jsme se pak mohli učit country tance, zpívali jsme u kytary, šli na procházku po okolí.

Vyplynulo ze setkání něco nového?

Těch novinek je vždy velká spousta. Přínosem těchto setkání, která se konají po celé republice v průběhu roku přibližně jedenkrát za dva až tři měsíce, jsou nejen moudra, která předávají lektoři, ale neodmyslitelně k náplni patří i sdílení osobních zkušeností mezi jednotlivými řediteli.

V každé organizaci to chodí trošku jinak a je možné se věcmi, které vám přijdou lepší jak u vás, se inspirovat. Ve Vikýři na základě těchto sdílení například zavádíme nové trendy, kroužky pro mládež, chystáme nové programy na posílení fyzičky i rozvoj osobnosti adolescentů.

Co přineslo setkání vám?

Nové poznatky a obrovskou chuť do práce. Těším se, až všechno využiji.