„Potýkali jsme se s komplikacemi v souvislosti s tak zvanými anglickými dvorky, ale nakonec jsme stavbu předali v termínu," řekl Milan Nožička za Technické služby.

Podle něj například lidé sedící na zahrádce před číslem 14 měli pod sebou časovanou bombu. „Pod nimi byla šestimetrová jáma s hodně zkorodovanou mříží, bylo jen otázkou času, kdy se propadne," vysvětlil principy těchto staveb. Hotovo je až k mostu přes Nisu. „Jeho oprava je v plánu na příští období," dodal Pavel Kozák z jabloneckého Magistrátu.

Lidická je nyní vydlážděná, přibylo sem šest habrů obecných, které jsou do městského prostředí vhodné a odolné. „Jedná se o kultivary, jejichž koruna by měla mít maximálně 2 metry v průměru. Habry jsou lehce tvarovatelné, takže jsme připraveni je v případě potřeby upravit," upřesnila Štěpánka Gaislerová z odd. správy veřejné zeleně.

Nechybí ani pět nových sloupů veřejného osvětlení. Stavební práce probíhaly za provozu, Lidická nebyla uzavřena. Obchody a provozovny zůstaly přístupné zákazníkům i zásobování. „Děkujeme všem za vstřícný přístup a pochopení pro prováděné práce," poděkoval náměstek primátora Miloš Vele.