Původní záměr společnosti Alphacont vyvolal mezi majiteli okolních vil a domů vlnu nesouhlasných reakcí. „Jde o vilovou čtvrť, kde se nachází mnoho objektů převážně ze 30. let minulého století. Je tam mnoho obytných domů a zahrad a jakýkoliv podobný záměr překladiště nebo průmyslová výroba, by byl problematický a čtvrť by znehodnotil," vyjádřil Martin Bauer jeden z důvodů, proč místní obyvatelé bojovali proti vzniku sběrného dvora.

Za účelem obrany navíc 513 občanů, kteří podepsali hromadnou připomínku, následně založili spolek s názvem Kopec Na Výsluní. Ten má ve stanovách starat se o životní prostředí a udržitelnost kvality života v dané lokalitě.

Cíl občanů se stal skutečností

Už koncem října minulého roku nařídil stavební úřad ústní jednání. Toho se zúčastnili jak zástupci žadatele, tak i místních občanů. „Vzhledem k územnímu plánu ovšem část původního záměru zde realizovatelná je," vyjádřila se tehdy Ivana Řimnáčová, vedoucí stavebního a životního prostředí Magistrátu města Jablonce.

Nakonec se ovšem v řízení pokračovat nebude a vše zůstává jak je tomu doposud. „Dopadlo to tak, že žadatel vzal svou žádost zpět v plném rozsahu a územní řízení bylo zastaveno," informoval jako zástupce občanů Martin Bauer.

Nový územní plán tento problém řeší

Problém ovšem není úplně uzavřen. Na jednom ze zastupitelstev se totiž zástupci spolku Kopec Na Výsluní rozhodli informovat vedení města o několika důležitých skutečnostech, které zjistili v rámci tohoto řízení. „Žadatel provedl mnoho terénních a stavebních úprav v areálu budoucího překladiště dle našeho mínění bez stavebního povolení a bez souhlasu majitelů okolních, přímo sousedících pozemků," jmenoval Bauer.

Tento podnět bude podle vyjádření Ivany Řimnáčové magistrátu řešit stavební úřad a za zastupitele bude tento problém podrobněji sledovat náměstek primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha.

K celé situaci se vyjádřil i jablonecký primátor Petr Beitl: „Je to informace pro všechny zastupitele, aby při tvorbě územního plánu vážili změny a návrhy." Na druhou stranu je podle něj třeba také dodat, že v Jablonci již nejsou téměř žádné volné plochy pro jakoukoliv průmyslovou výrobu.

Nelze ale paušálně zakazovat jakoukoliv výstavbu nebo jakoukoliv výrobu, protože by se narazilo na druhý protipól rozvoj města, případně rozvoj podnikání. „V novém územním plánu je to ošetřeno a pokud vlastník pozemku přijde s nějakou iniciativou, která bude územnímu plánu odpovídat, tak na základě platných zákonů to bude povoleno,"dodal primátor.