Nejlépe zpracovanou kroniku obce mají ve Smržovce a v Dubé. Rozhodla o tom odborná porota, která posuzovala celkem 19 kronik obcí. Ocenění za nejlépe zpracovanou kroniku si v Severočeském muzeu převzalo šest nejlepších kronikářů ve dvou kategoriích.

Nejlepší v kategorii obce s počtem obyvatel nad 2000 byla Smržovka, druhé místo obsadil Turnov a třetí Jilemnice. V kategorii obce s počtem obyvatel do 2000 byla první Dubá, druhé Loučky a třetí Horní Branná. Ocenění nejlepším předával hejtman Libereckého kraje Martin Půta a jeho náměstkyně Hana Maierová.

V dubnu letošního roku vyhlásila rada kraje ve spolupráci s Ještědskou pobočkou České archivní společnosti a Severočeským muzeem v Liberci pod záštitou hejtmana kraje Soutěž o nejlepší kroniku Libereckého kraje. „Práce kronikářů je velmi náročná a obětavá, proto jsme se rozhodli vypsat takovouto soutěž. Posuzovaly se celkem dvě kroniky z každé obce," vysvětlila Hana Maierová s tím, že do budoucna bude Liberecký kraj s partnery vyhlašovat nejlepší kroniky a kronikáře vždy po dvou letech.

Ke konci května se do soutěže přihlásilo celkem 21 měst a obcí, z toho 8 v kategorii nad 2 000 obyvatel a 13 v kategorii do 2 000 obyvatel. Kroniky ze dvou měst ale nakonec k porotě nedorazily, takže hodnotila devatenáct exemplářů včetně příloh.

Pod drobnohledem komise byla léta 2010 a 2011. Porotci posuzovali obsah a členění zápisů, stylistickou úroveň, grafiku a výtvarnou stránku či přílohy ke kronice.

„Práce kronikářů obecně bývá často náročná, za to velmi potřebná pro zmapování obecné historie," řekl hejtman Půta. Najít podle něj v obci či městě dobrého kronikáře proto bývá nadlidský úkol. „Proto věřím, že i toto ocenění přispěje k motivaci současných kronikářů svou práci nevzdávat a vykonávat s láskou tak, jako doposud," dodal hejtman