Podle Jiřího Klápště z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) usilovali o rozšíření rezervace už dlouho. „Většina bukových porostů je tady stará zhruba 170 let a postupně se přirozeně obnovují. Některé stromy odumírají, v prolukách zmlazují nové a vzniká tak pestrý les se stromy různého stáří,“ sdělil vedoucí Správy CHKO Český ráj Klápště s tím, že díky zvýšení rozlohy přírodní rezervace tu bude mít příroda více prostoru.

Z ohrožených druhů tu roste například přeslička největší, tis červený, okrotice bílá, lilie zlatohlavá, hruštice jednostranná či kruštík širolistý. Bučiny poskytují domov řadě ptáků jako jestřáb lesní, krahujec obecný, výr velký, krkavec obecný, lejsek šedý, holub doupňák, datel černý či strakapoud velký.

Hnízdí tu i několik druhů netopýrů a součástí místní fauny a flóry jsou také vzácné druhy hub, ať už se jedná o ouško citrónové, pavučinec nancyský nebo zdobenec zelenavý. V jihovýchodní části území se nachází několik menších ploch, kde se v minulosti sázely stromy, které tu nemají vhodné podmínky, jako je smrk a borovice.

Z MS v paddleboardingu ve Francii. Kateřina Trdlová vlevo.
Lektorka z Lučan vyzkoušela vlny oceánu na šampionátu v paddleboardingu

„Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se nyní v souladu s plánem péče a ve spolupráci s vlastníky lesa bude snažit o postupnou změnu druhové skladby těchto porostů,“ nastínila plány tisková mluvčí AOPK ČR Karolína Šůlová.

Přírodní rezervace Na Hranicích chrání zdejší přírodu už od roku 1953, je tedy starší než chráněná krajinná oblast Český ráj. Původně zahrnovala jen necelé čtyři hektary cenných lesních porostů, ačkoli se jedná o jedno z přírodovědně nejhodnotnějších zachovalých říčních údolí v celé České republice.

Cenné bučiny teď mají zajištěnu ochranu na obou březích Jizery, jelikož protější svahy jsou již součástí přírodní rezervace Bučiny u Rakous. „Přírodě blízké lesy jsou důležité nejen proto, že jsou domovem mnohem většího spektra rostlin a živočichů než lesy monokulturní, ale také kvůli tomu, že se zde můžeme učit, jak se příroda adaptuje na klimatickou změnu. To může být zásadní pro hledání cest, jak udržitelně hospodařit v našich lesích,“ uzavřel ředitel AOPK ČR František Pelc.

Mohlo by vás zajímat: V Turnově měřili kvalitu ovzduší. Vadí doprava a kotle na tuhá paliva

Zdroj: Sedlák Jan