Slavnostního odpalu golfového míčku se v pondělí ve vnitrobloku u hřiště ujala nejstarší aktivní seniorka Zdeňka Alligerová. „Minigolf mohou senioři využívat každý všední den od osmi do šesti večer. Hůl, míčky, překážky a koberec jsou připraveny k zapůjčení v recepci Spolkového domu," dodala ředitelka Centra sociálních služeb Naďa Jozífková.

Senioři se také mohou těšit z nových terapeutických pomůcek. Drumbeny bubny mají víceúčelové využití. „Hrou na ně se odstraňuje stres a napětí, jsou skvělým prostorem pro kreativitu a rozvoj fantazie," vysvětlila Markéta Jeníčková, specialistka pro volnočasové aktivity.

Přibyly i balanční pomůcky pro procvičování celého těla, trénink rovnováhy a koordinace. Novinkou jsou také létající šátky, ty slouží k trénování hrubé motoriky ve skupině. Mačkací míčky využijí senioři v rámci zdravotních cvičení a jsou ideální pomůckou pro podporu léčby revmatických onemocnění.

„Relaxační a zdravotní cvičení probíhají jak v Centru sociálních služeb, tak v domech zvláštního určení pod vedením odborných cvičitelek, také seniorek," doplnila informace Jeníčková.

K dalším volnočasovým pohybovým aktivitám, které navštěvují senioři, patří i Nordic Walking (chůze se sportovními hůlkami pozn. red.), kuželky, šipky, pétanque, cvičení na židlích.