„Vytvořili jsme si prima partu a určitě se budeme dál scházet," ozvala se další žena.

Slavnostní zakončení prvního ročníku vzdělávacího cyklu Akademie seniorů Jablonec nad Nisou se odehrálo v obřadní síni jablonecké radnice, kde absolventům pogratulovali primátor Petr Beitl, náměstkyně Soňa Paukrtová a ředitelka Centra sociálních služeb Naďa Jozífková.

V celkem čtyřech semestrech sbírali senioři nové poznatky z různých oborů.

„Připravili jsme přednášky z oblasti práva, psychologie, výpočetní techniky, zaměřili jsme se i na jazyky nebo bezpečnost seniorů a nezapomněli jsme ani na pohybové aktivity a zdravý životní styl," přiblížila náplň studia Markéta Jeníčková z Centra sociálních služeb, které za finanční podpory města seniorskou akademii organizuje.

Senioři si ze slavnostního ceremoniálu odnesli absolventský šál s logem akademie. Svůj obdiv přítomným vyjádřila i náměstkyně primátora Soňa Paukrtová.

„Ze své zkušenosti vím, jak je někdy těžké se přimět k tomu něco se učit a jít dál, velmi si vážím vašeho úsilí," poznamenala.

Seniorské aktivity v Jablonci jsou velmi rozmanité, od různých pohybových aktivit přes společné výlety v rámci Jabloneckého škrpálu až po výtvarné kurzy a přednášky organizované buď Centrem sociálních služeb nebo jednotlivými kluby seniorů.