Při místním šetření v tomto týdnu pověření úředníci ujistili, že silnice II/290 u úseku Souš Smědava je pokryta z větší části zledovatělou vrstvou sněhu o síle až 10 cm a je tímto nesjízdná. Pod sněhem je i odvodnění komunikace včetně lapolů.

„Další místní šetření je naplánováno na 18. března," informoval Pavel Pospíšil, inspektor silniční sítě z Krajské správa silnic Libereckého kraje. Silnice spojující Jablonecko s Frýdlantským výběžkem vede kolem zásobárny pitné vody pro Jablonecko a správně komunikace ji uzavírá na každou zimu. Uzavření a znovuzprovoznění se neorientuje podle kalendáře, ale dle momentální situaci a vývoji počasí.