Zalyžovat si a pomoci horám? Ano, již tuto sobotu ve skiareálu Černá Říčka v Desné, který spravuje místní Sbor dobrovolných hasičů.

Právě v sobotu 14. prosince tu zahájí letošní lyžařskou sezónu. Vlek bude v provozu od 9 a celý výtěžek ze vstupného poputuje Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor, která za něj vysází původní druhy dřevin Jizerských hor.

„Pojedeme na konto Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Přijďte podpořit tuto nadaci a užít si první lyžování. Přímo pod vánočním stromkem, v novém bufetu, si dáte svařené víno a koblihu a v klidu načerpáte tu pravou vánoční atmosféru bez stresu nákupního centra," vysvětlil Martin Lauer ze skiareálu Černá Říčka.

Projekt výsadby je podpořen i z prostředků evropské unie, kde byl vyhodnocen jako nejlepší projekt dané výzvy. Celkově se v něm počítá s vysázením devadesáti tisíc sazenic stromků, které do hor původně patří, na přibližně 331 hektaru ploch.

Celkem se podařilo získat v rámci Operačního programu životního prostředí 4,5 milionu korun, každý rok je však nutné získat i prostředky na vlastní spolupodíl, který je ve výši kolem jednoho sta tisíce korun. „Jsem rád, že nám pomůže skiareál se získáváním prostředků na náš projekt. Lidé budou moci přispět i do sbírkové pokladničky," řekl Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor.

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor je dosud jedinou environmentálně zaměřenou nadací v Libereckém kraji.

Nadace rozdělila na výsadbu a pro ekovýchovu již miliony

Podnětem k založení Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor bylo plošné odlesnění vrcholových partií a poškození lesů Jizerských hor v důsledku imisní zátěže z tepelných elektráren v Polsku, Německu a Čech.

Při zrodu Nadace sehrály důležitou roli i bývalí ministři životního prostředí Josef Vavroušek, Bedřich Moldan a Ivan Dejmal. Hlavním posláním je podpora obnovy přírodě blízkých a ekologicky stabilnějších lesních ekosystémů a harmonické krajiny.

Naplňování záměru se neobešlo bez osvětových programů, seznamujících obyvatele s ochranou přírody a s faktem, že smíšený les je sice nákladnější, ale zato stabilnější. Do obnovy přírodní skladby lesů a podpory ekovýchovy nainvestovala Nadace zatím zhruba patnáct milionů korun.

I proto nezapomeňte: samotné zahájení sezóny v areálu Černá Říčka se uskuteční v sobotu 14. prosince od 10 hodin. Přítomnost přislíbil i starosta obce Desná Jaroslav Kořínek a Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky