Ve středu 23. října od 8 do 16:30 hodin můžete navštívit železnobrodskou Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou a poznejte možnosti studia čtyř maturitních oborů. Při návštěvě získáte informace o koncepci výuky, počtech hodin vyučovacích předmětů, prohlédnete si profesionálně vybavené dílny, výtvarné ateliéry a učebny počítačové grafiky. Na zájemce o Aplikovanou chemii čeká prohlídka moderních laboratoří, studenti a jejich učitelé budou poskytovat důležité informace k přijímacímu řízení. Škola je velmi úspěšná v získávání významných evropských grantů! Díky nim mají studenti příležitost během studia odjet za poznáním nových metod práce do zahraničí také o tom bude vedení školy informovat.