Se zájmem si prohlížejí zejména moderně vybavené chemické a fyzikální laboratoře v nové budově školy. To, co v jiné škole nenajdete, je symbióza technických a uměleckých oborů. „Setkává se tu svět bohémy a svět techniky a vzájemně se velmi pozitivně ovlivňují," říká zástupce ředitelky Martin Hlubuček.

Technici a bohéma? Vzájemná inspirace

„Chemici chodí do laboratoří kolem vitrín plných umění. Vnímají, že tu některé návrhy vznikají velmi odvážně. Dívají se na věc jinak. A na druhou stranu, když řeší nějaký technický problém se sklem lidé z designu, zamíří rovnou do laboratoří. To je učí vzájemnému vnímání, takže s tím nebudou mít problém v praxi," podtrhuje.

Zdejší studenti se totiž neučí jen navrhovat a vymýšlet design. Musí vnímat i praktické věci. Jestli se dá sklenice či mísa podle jejich návrhu vyrobit třeba sériově, komu a jak své věci nabídnout, tedy seznámit se s pojmem marketing a konečně i umět spočítat náklady na výrobu. Ne nadarmo se tu studuje obor podnikový management. Navíc umí sklářské řemeslo, po kterém zejména mezi malými výrobci začíná být hlad.

„Ale za zásadní považuji to, že se tu naši studenti učí kreativitě. Učí se reagovat na vzniklou situaci a takoví lidé si v životě vědí rady," doplňuje Martin Hlubůček. Dokládají to i čísla z úřadů práce, mezi kterými jsou absolventi školy spíš výjimkou.

Ale to jsme se trochu vzdálili od chemie, na kterou byl Den otevřených dveří zaměřen především. Kromě tradičních chemických pochodů ve sklářské výrobě tu mají zelenou i zcela nové obory. Například ochrana životního prostředí nebo výpočetní technika v chemii. Od září tu navíc otevřou zcela nové zaměření farmaceutické substance. "Není to nápad, který vznikl jen tak od stolu. Nezaváděli bychom ho, kdybychom neměli indicie, že je mezi firmami poptávka. Navíc je to obor, který úzce navazuje na bakalářské obory farmaceutických laborantů," vysvětluje Hlubůček.

Do laboratoře, do provozu i na školu

„Chemické obory jsou velmi široké. Najdete uplatnění v laboratořích, v oblasti ochrany životního prostředí tak i jako technologové přímo v provozu.

Chleba se ale láme až mnohem později. Na rozhodování, jaké specializaci se bude věnovat, má mladý člověk čas. Teprve na konci druhého ročníku se předmět aplikovaná chemie dělí na šest specializací. Další čas na rozhodování mají během studia na vysoké škole, kam míří drtivá většina z nich," dodává zástupce ředitelky. Absolventi chemických oborů z Brodu se nejčastěji hlásí na Vysokou školu chemicko technologickou v Praze. A s velkou úspěšností. V kurzu je podle Martina Hlubůčka i univerzita v Pardubicích.

Studenti z celé republiky

„Syn se chce věnovat chemii, věděli jsme, že se studuje i na téhle škole, ale bál se, že je tu spojena výlučně se sklářskou výrobou. Konkrétní informace o jednotlivých zaměřeních studia chemie ale tyto dojmy vyvrátily," říká jedna z maminek.

Zatímco školáci naslouchali svým průvodcům, rodiče se zajímali i o další poměrně konkrétní věci. Například kolik hodin se věnuje jednotlivým předmětům a jaká je jejich skladba. „Ale i naprosto praktické věci kolem stravování a ubytování. Zájem o studium mají děti z celé republiky," uzavírá Martin Hlubůček. Jako příklad uvádí studenty z Berouna, kteří už teď vědí, že je zaměstná nižborská sklárna Rückl.

Na železnobrodskou průmyslovku má ovšem zaostřeno i jeden z největších zaměstnavatelů v regionu Preciosa. „Určitě máme zájem jak o designéry, tak v prvé řadě o technology a absolventy chemických oborů," potvrdila personální ředitelka Jana Havlíčková. „Opakovaně spolupracuje s železnobrodskou střední školou například prostřednictvím soutěže Mistr křišťálu," doplnila.

Hlubůček: Koho si sklo najde, ten se uživí

Železný Brod - Dá se dneska uživit uměním? Mají uměleckoprůmyslové školy budoucnost a není od rodičů krátkozraké nechat studovat dítě v oboru, který stejně jako textil je oborem minulosti? I takové otázky padaly v souvislosti se Dnem otevřených dveří na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodu. Deníku na ně odpovídal zástupce ředitelky školy Martin Hlubůček.

Ptám se tedy znovu a trochu kacířsky. Dá se dnes sklem uživit?
Já myslím, že koho si sklo najde, kdo se mu chce věnovat, ten se může ve sklářství i velmi dobře živit. Není to jen zbožné přání. Bombardují nás třeba Sklárny Harrachov, uznávaná sklárna Rückl v Nižboru (mimochodem tvůrce skleněné ceny Český lev, pozn. red.), Preciosa a mnohé další. Zoufale potřebují schopné huťaře, mistry, skláře, technology! Samozřejmě, že už se nevrátí doba, kdy sklářství zaměstnávalo stovky lidí, ale objevují se nové menší firmy, protože zájem o české sklo stále je.

Pociťujete to na zájmu o studium na vaší škole?
Zemětřesení postihlo sklářský průmysl ve velkém. Skončily velké továrny. Tady na severu patrně nenajdete rodinu, kde by uzavření velkých sklářských firem nepostihlo alespoň jednoho člena. To pochopitelně vede řadu rodičů k obavám, že se jejich dítě jako sklář neuživí. Ale tahle situace už naštěstí trochu odeznívá. Zájem o český sklářský design trvá, o čemž svědčí účasti na výstavách i soutěžích, které vyhlašují samotné firmy. Samozřejmě že vám dnes nikdo nemůže garantovat místo a konkrétní nástupní plat. Ale šance a poptávka je. A to, že máme největší počet uměleckých oborů v celé střední Evropě, jistě o něčem svědčí.

A co je tedy za problém? Že mají rodiče málo informací?
Podle mého by se víc měly angažovat samotné firmy. My můžeme rodiče přesvědčovat sebevíc, že je o naše absolventy obrovský zájem, ale když to slyší přímo od potencionálního zaměstnavatele, má to samozřejmě jinou váhu. To je velmi důležité a doufám, že na to brzy přijdou.

Pravda je, že třeba strojařské firmy už takhle loví třeba na veletrhu středních škol Educa, skláře jsem tam moc neviděla.
Ale já věřím, že se to zlepší. Dobrý příklad máme v karlovarském kraji, kde se spojily školy, hospodářská komora a firmy a na propagačních akcích nevystupuje jen škola, ale všechny subjekty. A je to znát.

Zmínil jste v této souvislosti i aktivity ředitelky Zdeňky Laštovičkové…
Ano, vydala se do Berouna, protože právě nedaleko města sídlí nižborská sklárna Rückl a výsledek? Na naší škole už jsou dva studenti z Berouna. Jde to sice pomalu, ale zájem se začíná vracet.