Přesně v duchu rčení: Ohýbej proutek, dokud je mladý se snaží pracovat v Komunitním centru v Zeleném údolí. Kontakt s dětmi z národnostních menšin nepřerušili ani na dva prázdninové měsíce. Spíše naopak.

Celý letní program se nesl v duchu tématu Piráti ze Zeleného údolí a nad altánem vlála nefalšovaná pirátská vlajka. „Vlajku dětem pomohli vyrobit dobrovolníci, kteří zde pomáhají s aktivitami," vysvětlil Jiří Hána, vedoucí centra.

Část programu trávily děti přímo na místě, ale podnikaly i výlety do blízkého či vzdálenějšího okolí. „Naše pirátské tažení se uskutečnilo například i do Klokočských skal, kde navštívily jeskyni Amerika a hrad Rotštejn. A ti zdatnější a na kolech výletu chtivé děti se vypravily na průzkum terénu a okolí," dodal pedagog.

Jeden den se vydali i za opuštěnými zvířaty do útulku Dášenka v Lučanech. Nejde o to jen zabavit zdejší děti, ale názorně jim ukázat, že vše má svůj daný řád. Je-li na jedné straně zábava, musí být na druhé straně i povinnosti. Mám-li v kapse deset korun, nemohu chtít utratit jedenáct.

Na tématickém programu se podíleli i dobrovolníci z jabloneckého Českého červeného kříže (ČČK). „Pracujeme s dětmi nejen o prázdninách, ale po celý rok," upřesnila Kateřina Havlová, ředitelka ČČK. Za dětmi do Zeleného údolí také docházejí s připraveným zdravotním programem různé náročnosti.

A o co je největší zájem? „Pochopitelně jako u všech jiných dětí, o maskování," konstatovala Havlová. K oblíbeným patří i porovnávání znalostí z poskytování první pomoci, ke které mají i filmy.

„Účast dětí ze Zeleného údolí na závěrečném maškarním reji u nás ve Spolkovém domě je takovým završením prázdninového programu," uzavřela ředitelka ČČK.