Stavba je podle jejích autorů zvláštní nejen svým vzhledem, ale i přístupem, který poskytuje dětem svobodu, vybízí je k objevování, dává jim možnost přizpůsobovat si prostředí. Děti se mohou dostat jednoduše ven a pohybovat se v prostoru vytvořeném vrstvením fasád.

„Snažili jsme se dětem umožnit hodně místa už v rámci školky, aby se v celém areálu, který je zahalen jakýmsi závojem, jímž je obvodový plášť, mohly beztrestně pohybovat, a aby měly pocit bezpečí. Je to pohodlné i pro učitelky, které se nemusejí obávat, že se jim děti rozutečou,“ řekl Stolín.

Stavba měla být původně hotová o rok dříve, ale setkala se s mnohými obtížemi. „Když začaly stavební práce, tak přesto, že jsme dělali průzkumy, narazili jsme na poměrně masivní podloží ze žuly. Kvůli tomu jsme museli provést řízené odstřely. Stavba se proto zdržela téměř o rok,“ vysvětlil vratislavický starosta Lukáš Pohanka.

Co se týče České ceny za architekturu, mezinárodní porota letos vybrala celkem 34 staveb, které byly dokončeny v roce 2018. V nominacích jsou rovnoměrně zastoupené investice z veřejných zdrojů (17) a soukromé (17). Celkem se do soutěže přihlásilo 186 staveb. Jejich typologie je různorodá. „Silné zastoupení mají, jak bývá zvykem, projekty pro bydlení, ať už soukromé, určené pro rekreaci nebo hromadné. V letošním roce vzrostl počet přihlášených realizací veřejných prostranství,“ řekla za organizátory Alice Titzová. Jméno držitele hlavní ceny se veřejnost dozví 14. listopadu 2019 na slavnostním galavečeru ve Foru Karlín.